sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE


STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817B na odcinku Konopki Awissa – Kramarzewo” w km 3+120 ÷ 4+130.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 29 lipca 2010 r.   na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817B na odcinku Konopki Awissa – Kramarzewo” w km 3+120 ÷ 4+130.
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:        
Działki nr ewid. 266/4, 268 oraz części działek nr 22, 23, 24, 36/1, 37, 38, 39, 40, 41, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 229/1, 266/3, 267 w obrębie m. Konopki Awissa oraz na działkach o nr ewidencyjnym 81/1, 94, 106 oraz na części działek nr 81/2, 91/3, 92, 93, 95, 96, 107 w obrębie m. Kramarzewo.
Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny Konopki Awissa :
Działka nr ewid. 22 o pow. 0,3845ha na działki:
a) 22/1 o powierzchni 0,0015ha       b) 22/2 o powierzchni 0,3830ha
Działka nr ewid. 23 o pow. 0,4559ha na działki:
a) 23/1 o powierzchni 0,0033ha       b) 23/2 o powierzchni 0,4526ha
Działka nr ewid. 24 o pow. 1,3591ha na działki:
a) 24/1 o powierzchni 0,0026ha       b) 24/2 o powierzchni 1,3565ha
Działka nr ewid. 36/1 o pow. 1,1025ha na działki:
a) 36/2 o powierzchni 0,0050ha       b) 36/3 o powierzchni 1,0975ha
Działka nr ewid. 37 o pow. 0,4558ha na działki:
a) 37/1 o powierzchni 0,0056ha       b) 37/2 o powierzchni 0,4502ha
Działka nr ewid. 38 o pow. 0,1864ha na działki:
a) 38/1 o powierzchni 0,0016ha       b) 38/2 o powierzchni 0,1848ha
Działka nr ewid. 39 o pow. 0,2435ha na działki:
a) 39/1 o powierzchni 0,0032ha       b) 39/2 o powierzchni  0,2403ha
Działka nr ewid. 40 o pow. 0,0599ha na działki:
a) 40/1 o powierzchni 0,0016ha       b) 40/2 o powierzchni  0,0583ha
Działka nr ewid. 41 o pow. 0,8864ha na działki:
a) 41/1 o powierzchni 0,0014ha       b) 41/2 o powierzchni  0,8850ha
Działka nr ewid. 219 o pow. 0,0147ha na działki:
a) 219/1 o powierzchni 0,0034ha    b) 219/2 o powierzchni  0,0113ha
Działka nr ewid. 215 o pow. 0,1072ha na działki:
a) 215/1 o powierzchni 0,0031ha    b) 215/2 o powierzchni  0,1041ha
Działka nr ewid. 220 o pow. 0,0050ha na działki:
a) 220/1 o powierzchni 0,0029ha    b) 220/2 o powierzchni  0,0021ha
Działka nr ewid. 221 o pow. 0,0175ha na działki:
a) 221/1 o powierzchni 0,0015ha    b) 221/2 o powierzchni  0,0160ha
Działka nr ewid. 216 o pow. 0,0670ha na działki:
a) 216/1 o powierzchni 0,0021ha    b) 216/2 o powierzchni  0,0649ha
Działka nr ewid. 217 o pow. 0,0752ha na działki:
a) 217/1 o powierzchni 0,0215ha    b) 217/2 o powierzchni  0,0537ha
Działka nr ewid. 218 o pow. 0,1242ha na działki:
a) 218/1 o powierzchni 0,0097ha    b) 218/2 o powierzchni  0,1145ha
Działka nr ewid. 222 o pow. 0,0181ha na działki:
a) 222/1 o powierzchni 0,0006ha    b) 222/2 o powierzchni  0,0175ha
Działka nr ewid. 229/1 o pow. 0,3537ha na działki:
a) 229/3 o powierzchni 0,0053ha    b) 229/4 o powierzchni  0,3484ha
Działka nr ewid. 266/3 o pow. 0,3349ha na działki:
a) 266/5 o powierzchni 0,0025ha    b) 266/6 o powierzchni  0,3324ha
Działka nr ewid. 267 o pow. 0,1342ha na działki:
a) 267/1 o powierzchni 0,0003ha    b) 267/2 o powierzchni  0,1339ha


2. Obręb ewidencyjny Kramarzewo
Działka nr ewid. 81/2 o pow. 1,0203ha na działki:
a) 81/3 o powierzchni 0,0009ha      b) 81/4 o powierzchni  1,0194ha
Działka nr ewid. 91/3 o pow. 2,6323ha na działki:
a) 91/4 o powierzchni 0,0384ha      b) 91/5 o powierzchni  2,5939ha
Działka nr ewid. 92 o pow. 0,5056ha na działki:
a) 92/1 o powierzchni 0,0521ha      b) 92/2 o powierzchni 0,4535ha
Działka nr ewid. 93 o pow. 1,0425ha na działki:
a) 93/1 o powierzchni 0,0136ha      b) 93/2 o powierzchni 1,0289ha
Działka nr ewid. 95 o pow. 0,3582ha na działki:
a) 95/2 o powierzchni  0,0121ha     b) 95/1 o powierzchni 0, 2957ha i 95/3 o powierzchni  0,0504ha
Działka nr ewid. 96 o pow. 0,7741ha na działki:
a) 96/1 o powierzchni 0,0679ha      b) 96/2 o powierzchni 0,7062ha
Działka nr ewid. 107 o pow. 1,8966ha na działki:
a) 107/1 o powierzchni 0,0971ha     b) 107/2 o powierzchni 1,7995ha

Powyższe oznaczenia interpretować:                
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,         
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738469,    w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B na odcinku w m. Łoje Awissa” w km 5+570 ÷ 6+220.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego     (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 16 września 2010 r.   na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B na odcinku w m. Łoje Awissa” w km 5+570 ÷ 6+220.
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:        
Działki nr ewid. 1483 i 1484 oraz części działek nr 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1469, 1471, 1473, 1475, 1481, 1519 w obrębie m. Łoje Awissa.
Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny Łoje Awissa:
Działka nr ewid. 1416 o pow. 0,1471ha na działki:
a) 1416/1 o powierzchni 0,1466ha       b) 1416/2 o powierzchni 0,0005ha
Działka nr ewid. 1418 o pow. 0,0728ha na działki:
a) 1418/1 o powierzchni 0,0722ha       b) 418/2 o powierzchni 0,0006ha
Działka nr ewid. 1420 o pow. 0,0713ha na działki:
a) 1420/1 o powierzchni 0,0706ha       b) 1420/2 o powierzchni 0,0007ha
Działka nr ewid. 1422 o pow. 0,2507ha na działki:
a) 1422/1 o powierzchni 0,2474ha       b) 1422/2 o powierzchni 0,0033ha
Działka nr ewid. 1424 o pow. 0,2177ha na działki:
a) 1424/1 o powierzchni 0,2135ha       b) 1424/2 o powierzchni 0,0042ha
Działka nr ewid. 1426 o pow. 0,1435ha na działki:
a) 1426/1 o powierzchni 0,1402ha       b) 1426/2 o powierzchni 0,0033ha
Działka nr ewid. 1428 o pow. 0,3867ha na działki:
a) 1428/1 o powierzchni 0,3716ha       b) 1428/2 o powierzchni  0,0151ha
Działka nr ewid. 1430 o pow. 0,2843ha na działki:
a) 1430/1 o powierzchni 0,2732ha       b) 1430/2 o powierzchni  0,0111ha
Działka nr ewid. 1432 o pow. 0,1672ha na działki:
a) 1432/1 o powierzchni 0,1629ha       b) 1432/2 o powierzchni  0,0043ha
Działka nr ewid. 1435 o pow. 0,3129ha na działki:
a) 1435/1 o powierzchni 0,3066ha    b) 1435/2 o powierzchni  0,0063ha
Działka nr ewid. 1437 o pow. 0,1546ha na działki:
a) 1437/1 o powierzchni 0,1524ha    b) 1437/2 o powierzchni  0,0022ha
Działka nr ewid. 1439 o pow. 0,1223ha na działki:
a) 1439/1 o powierzchni 0,1210ha    b) 1439/2 o powierzchni  0,0013ha
Działka nr ewid. 1441 o pow. 0,1105ha na działki:
a) 1441/1 o powierzchni 0,1097ha    b) 1441/2 o powierzchni  0,0008ha
Działka nr ewid. 1443 o pow. 0,0995ha na działki:
a) 1443/1 o powierzchni 0,0992ha    b) 1443/2 o powierzchni  0,0003ha
Działka nr ewid. 1469 o pow. 0,1805ha na działki:
a) 1469/1 o powierzchni 0,1794ha    b) 1469/2 o powierzchni  0,0011ha
Działka nr ewid. 1471 o pow. 0,1224ha na działki:
a) 1471/1 o powierzchni 0,1218ha    b) 1471/2 o powierzchni  0,0006ha
Działka nr ewid. 1473 o pow. 0,1237ha na działki:
a) 1473/1 o powierzchni 0,1226ha    b) 1473/2 o powierzchni  0,0011ha
Działka nr ewid. 1475 o pow. 0,1823ha na działki:
a) 1475/1 o powierzchni 0,1812ha    b) 1475/2 o powierzchni  0,0011ha
Działka nr ewid. 1481 o pow. 0,3145ha na działki:
a) 1481/1 o powierzchni 0,3140ha    b) 1481/2 o powierzchni  0,0005ha
Działka nr ewid. 1519 o pow. 0,2714ha na działki:
a) 1519/2 o powierzchni  0,2711ha   b) 1519/1 o powierzchni 0,0003ha

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B na odcinku w m. Łoje Awissa” w km 5+570 ÷ 6+220.Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego     (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 16 września 2010 r.   na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B na odcinku w m. Łoje Awissa” w km 5+570 ÷ 6+220.Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:         Działki nr ewid. 1483 i 1484 oraz części działek nr 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1469, 1471, 1473, 1475, 1481, 1519 w obrębie m. Łoje Awissa.Działki ulegające podziałowi:1. Obręb ewidencyjny Łoje Awissa:Działka nr ewid. 1416 o pow. 0,1471ha na działki: a) 1416/1 o powierzchni 0,1466ha       b) 1416/2 o powierzchni 0,0005haDziałka nr ewid. 1418 o pow. 0,0728ha na działki: a) 1418/1 o powierzchni 0,0722ha       b) 418/2 o powierzchni 0,0006ha Działka nr ewid. 1420 o pow. 0,0713ha na działki: a) 1420/1 o powierzchni 0,0706ha       b) 1420/2 o powierzchni 0,0007haDziałka nr ewid. 1422 o pow. 0,2507ha na działki: a) 1422/1 o powierzchni 0,2474ha       b) 1422/2 o powierzchni 0,0033haDziałka nr ewid. 1424 o pow. 0,2177ha na działki: a) 1424/1 o powierzchni 0,2135ha       b) 1424/2 o powierzchni 0,0042haDziałka nr ewid. 1426 o pow. 0,1435ha na działki: a) 1426/1 o powierzchni 0,1402ha       b) 1426/2 o powierzchni 0,0033haDziałka nr ewid. 1428 o pow. 0,3867ha na działki: a) 1428/1 o powierzchni 0,3716ha       b) 1428/2 o powierzchni  0,0151haDziałka nr ewid. 1430 o pow. 0,2843ha na działki: a) 1430/1 o powierzchni 0,2732ha       b) 1430/2 o powierzchni  0,0111haDziałka nr ewid. 1432 o pow. 0,1672ha na działki: a) 1432/1 o powierzchni 0,1629ha       b) 1432/2 o powierzchni  0,0043haDziałka nr ewid. 1435 o pow. 0,3129ha na działki: a) 1435/1 o powierzchni 0,3066ha    b) 1435/2 o powierzchni  0,0063haDziałka nr ewid. 1437 o pow. 0,1546ha na działki: a) 1437/1 o powierzchni 0,1524ha    b) 1437/2 o powierzchni  0,0022haDziałka nr ewid. 1439 o pow. 0,1223ha na działki: a) 1439/1 o powierzchni 0,1210ha    b) 1439/2 o powierzchni  0,0013haDziałka nr ewid. 1441 o pow. 0,1105ha na działki: a) 1441/1 o powierzchni 0,1097ha    b) 1441/2 o powierzchni  0,0008haDziałka nr ewid. 1443 o pow. 0,0995ha na działki: a) 1443/1 o powierzchni 0,0992ha    b) 1443/2 o powierzchni  0,0003haDziałka nr ewid. 1469 o pow. 0,1805ha na działki: a) 1469/1 o powierzchni 0,1794ha    b) 1469/2 o powierzchni  0,0011haDziałka nr ewid. 1471 o pow. 0,1224ha na działki: a) 1471/1 o powierzchni 0,1218ha    b) 1471/2 o powierzchni  0,0006haDziałka nr ewid. 1473 o pow. 0,1237ha na działki: a) 1473/1 o powierzchni 0,1226ha    b) 1473/2 o powierzchni  0,0011haDziałka nr ewid. 1475 o pow. 0,1823ha na działki: a) 1475/1 o powierzchni 0,1812ha    b) 1475/2 o powierzchni  0,0011haDziałka nr ewid. 1481 o pow. 0,3145ha na działki: a) 1481/1 o powierzchni 0,3140ha    b) 1481/2 o powierzchni  0,0005haDziałka nr ewid. 1519 o pow. 0,2714ha na działki: a) 1519/2 o powierzchni  0,2711ha   b) 1519/1 o powierzchni 0,0003ha

Powyższe oznaczenia interpretować:                                           
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.           
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738469,   w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                             


                                                                                                             

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.