Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10434 wyświetleń

Nowy przetarg na obwodnicę


 Budowę obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61 dokończy nowy wykonawca. Dotychczasowy, hiszpańska firma FCC, mimo wielokrotnych wezwań ze strony GDDKiA o nadrobienie zaległości i realizację zadania, nie podjęła prac w wyznaczonym terminie. Wykonawcy nie pomogła nawet wypłacona wcześniej przez inwestora zaliczka. W tej sytuacji GDDKiA odstąpiła od umowy z dniem 22 czerwca 2013 roku.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, ogłoszony zostanie nowy przetarg na realizację tej inwestycji. Będzie to możliwe za kilka tygodni. Podpisanie umowy z nowym wykonawcą planowane jest na późną jesień tego roku. O przynajmniej rok przesunie się więc zakończenie kontraktu.

Firma FCC nie realizowała swoich zobowiązań kontraktowych wobec GDDKiA, od początku miała poważne opóźnienia, a wreszcie nie zastosowała się do wezwań inwestora do podjęcia i kontynuowania prac. Tymczasem zaawansowanie budowy obwodnicy Szczuczyna szacowane jest na ledwie 16 procent w sytuacji, gdy upłynęła już przeszło połowa czasu przewidzianego na realizację całej inwestycji.

Dlatego jeszcze przed odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą, GDDKiA złożyła wezwanie do zapłaty z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy a obecnie podejmuje działania prawne zmierzające do odzyskania zaliczki wypłaconej FCC na poczet zakupu materiałów i robót budowlanych.

Przypominamy, że wszyscy podwykonawcy firmy FCC, którzy rzetelnie wykonali swoją pracę przy realizacji inwestycji GDDKiA otrzymają należne pieniądze, zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi w GDDKiA. W przypadku zaakceptowanych podwykonawców robót procedurę tą określa ustawa Kodeks Cywilny. W takich sytuacjach w przypadku braku uregulowania zobowiązań przez wykonawcę, zamawiający ma obowiązek uregulowania tych płatności na rzecz podwykonawcy na zasadach solidarnej odpowiedzialności. GDDKiA przysługuje wówczas regres w stosunku do wykonawcy.

W przypadku usługodawców i dostawców kwestie te reguluje ustawa uchwalona 28 czerwca 2012 roku, która ściśle określa procedurę wypłat na rzecz Usługodawców i Dostawców. Podmioty te zobowiązane są dostarczyć zamawiającemu dokumenty określone w tej ustawie (wezwanie do zapłaty, niezapłacone faktury przez wykonawcę) - informuje GDDKiA w Białymstokuzobacz: Problemy na obwodnicy!
 

Komentarze (1)

Jak zostać milionerem
1. Załóżfirmę budowlaną.
2. Wygraj przetarg.
3. Ogłoś upadłość.
4. Zapłąć kilka kar
5. Ciesz sięswoimi milionami.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.