poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

Nowe inwestycje Straży Pożarnej

Nowe inwestycje Straży Pożarnej
„ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRAJEWIE
NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI W POWIECIE GRAJEWSKIM”

     Komenda Powiatowa PSP w Grajewie informuje o fakcie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz prowadzenia gruntownych robót budowlanych związanych z  „Adaptacją poddasza budynku głównego KP PSP w Grajewie na potrzeby systemu zarządzania działaniami ratowniczymi w powiecie grajewskim.”

     W skład przedmiotu przetargu weszło wykonanie robót budowlanych oraz realizacja dostaw sprzętu. Wartość wszystkich robót, które zostaną wykonane w KP PSP Grajewo to ok. 1,35 mln. zł.
     Obecnie zrealizowano zadania na łączną kwotę ok. 440 tys. zł., a w skład tych robót oraz dostarczonego sprzętu weszło m. in.:
- wykonanie stropu na części poddasza,
- wykonanie klatki schodowej,
- usunięcie zbędnych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz ocieplenia stropu,
- dostawa sprzętu teleinformatycznego,

      Projekt jest częścią polsko-litewskiego projektu strategicznego „PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego” dofinansowywanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, który obejmuje współpracę kilkunastu Komend straży pożarnych zarówno po stronie Polski jak i Litwy. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie nowoczesnego systemu kierowania działaniami ratowniczymi na dużym obszarze przygranicznym obejmującym północną część województwa podlaskiego, wschodniej część województwa warmińsko-mazurskiego oraz na przygranicznych terenach Republiki Litewskiej.
     Umowę główną na finansowanie całego Projektu w bieżącym roku podpisało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej jako instytucja finansująca oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku będąca liderem Projektu. Łączny czas trwania realizowanego projektu wynosi 18 miesięcy. Planowany koniec realizacji wyznaczony jest na miesiąc luty 2012 r. -  informuje kpt. Daniel Lewczuk

poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.