niedziela, 14 kwietnia 2024

Sport

Nowa ustawa o sporcie

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki Prezydenta RP, w poniedziałek 5 lipca podpisał nową ustawę o sporcie. Umożliwia ona m.in. finansowanie przez samorządy bieżącej działalności klubów sportowych.

Nowy akt prawny, który wejdzie w życie za 3 miesiące zastąpi obecnie obowiązujące ustawy - o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym.

Celem ustawy jest m.in. wzmocnienie pozycji klubów sportowych. Zgodnie z nowymi przepisami kluby będą mogły działać w każdej formie prawnej, również jako spółki z .o.o. i jako spółki akcyjne. Zostaną także zniesione bariery prawne w finansowaniu sportu przez organy władzy publicznej, a zwłaszcza przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto ustawa umacnia centralną pozycję narodowych federacji sportowych zgodnie z zasadą - jedna federacja w jednym sporcie. Związki muszą jednak działać zgodnie z prawem oraz w sposób demokratyczny i transparentny.

Ustawa określa także minimalne wymogi ustrojowe funkcjonowania polskich związków sportowych. Będą miały 2 lata od dnia wejścia w życie przepisów na dostosowanie swojej działalności, a w szczególności statuty oraz regulaminy do wymagań nowej ustawy.

Ustawa wprowadza też odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko zasadom rywalizacji sportowej. Mają one zapewnić prawidłowy przebieg rywalizacji sportowej, a w szczególności przestrzeganie zasad fair play.

/mp/

środa, 10 kwietnia 2024

BIEG WILKA 2024

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.