Wiadomości

Narada roczna w KP PSP

 

15 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu grajewskiego w 2016 r.

W pierwszej części narady komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński przedstawił funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu w 2016 r. oraz zreferował zadania zrealizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy. Natomiast zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota prezentując zagadnienia operacyjne omówił statystykę zdarzeń i interwencyjność  jednostek ochrony przeciwpożarowej w ubiegłym roku.

W dalszej części narady głos zabrali zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski, który dokonał podsumowania funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim oraz wicestarosta grajewski p. Alicja Rutkowska. Goście podziękowali strażakom i pracownikom Komendy oraz przedstawicielom władz samorządowych za dotychczasową współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie. 

W 2016 roku na terenie powiatu grajewskiego zanotowano ogółem 585 zdarzeń, w tym 124 pożary, 438 miejscowych zagrożeń oraz 23 alarmy fałszywe. W wyniku powstałych zdarzeń 7 osób poniosło śmierć, a 114 osób zostało rannych. Podczas prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych strażacy udzielili 17 poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, a ze strefy zagrożenia ewakuowali 15 osób. Straty powstałe w wyniku zdarzeń wyniosły 3 086 500 zł., natomiast wartość uratowanego przez strażaków mienia oszacowano na 36 052 000 zł.

Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów były: nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, wady urządzeń i instalacji elektrycznych, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe oraz podpalenia. Do najczęstszych przyczyn miejscowych zagrożeń zaliczono odpowiednio: inne przyczyny, niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, huragany i silne wiatry oraz nietypowe zachowanie się zwierząt  i owadów stwarzające zagrożenie dla ludzi.

W tegorocznej naradzie uczestniczyli m.in.: zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski, kapelan powiatowy strażaków
ks. Andrzej Traczyk, wicestarosta grajewski p. Alicja Rutkowska,  naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich Starostwa Powiatowego i jednocześnie sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku p. Antoni Milewski, komendant Straży Gminnej Gminy Grajewo p. Karol Szymanowski, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu grajewskiego i lokalne mass media. - informuje kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

 

poniedziałek, 6 lutego 2023

Miniony weekend na drogach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.