sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Nadchodzą ciężkie czasy?

O wzrastającym bezrobociu i możliwości pomocy ludziom poszukującym pracy przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy z Jarosławem Augustowskim, starostą grajewskim rozmawiał Janek Kalbarczyk

Janek Kalbarczyk – Panie starosto, czy w tym roku pomożecie bezrobotnym przynajmniej w takim stopniu jak w ubiegłym?
Jarosław Augustowski - Bardzo smutna jest informacja na temat środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację w ramach przeciwdziałania bezrobociu na rok 2011. Tragicznie rysuje się to w stosunku do roku ubiegłego. W styczniu roku 2010 wyjściowa kwota do dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy na zwalczanie bezrobocia wynosiła 9 mln. 606 tys. złotych. Na dzień dzisiejszy prognozowana kwota, jeszcze nie ostateczna to zaledwie 3 mln. 178 tys. złotych.  Dodając do tego informacje , że w ciągu roku w wyniku pisania projektów i pozyskiwania pieniędzy na różne programy urząd pracy zwiększył wydatki, to te 3 mln. 178 tys. mieści się w zaledwie około 20 procentach pieniędzy wydatkowanych na przeciwdziałanie bezrobociu w ubiegłym roku.

JK – Ile osób będzie mogło skorzystać z pomocy urzędu pracy?
JA - W ubiegłym roku ze środków urzędu pracy skorzystało 1761 osób, w tym 938 kobiet. Stworzono 90 stanowisk pracy. Powstało dzięki temu 157 nowych podmiotów gospodarczych, czyli małych firm. Na dzień dzisiejszy, jeżeli  ma być jedynie 20 procent ubiegłorocznych pieniędzy do dyspozycji to z ponad 1700 osób będzie ich tylko 350.

JK – Przy tak małych pieniądzach na walkę z bezrobociem dotację zdąży uzyskać tylko ten kto wcześniej zarejestruje się jako bezrobotny?
JA - Stopa bezrobocia wzrosła jesienią 2010 roku w sposób istotny. Na koniec grudnia było to ponad 20 procent ludzi w wieku produkcyjnym, liczbowo - 4228 osób.  W styczniu tego roku dodatkowo zarejestrowały się 384 osoby. Tak na dobrą sprawę  więc ze środków będących w dyspozycji urzędu pracy mogą skorzystać tylko osoby zarejestrowane w styczniu.

JK – Czy próbujecie temu w jakiś sposób przeciwdziałać jako powiat?
JA -  Oczywiście. Powiatowa Rada Zatrudnienia, która obradowała kilka dni temu przy mojej i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie przyjęła pewne obostrzenia. Przy tak minimalnych środkach, trzeba niestety podjąć nawet trudne decyzje, które będą musiały zmobilizować pracodawców.

JK – Czy tak duży odsetek bezrobotnych  świadczy o pogłębiającym się kryzysie na rynku pracy w Grajewie.
JA – Nie mamy takich badań. Ubiegłoroczne ponad 14 mln. dało wielkie możliwości na to żeby wszyscy ci, którzy byli chętni na staże i prace interwencyjne, mogli z nich skorzystać. Prace interwencyjne i staże zostały ukończone w listopadzie i grudniu. W tym roku nie ma środków na ok. 50 procent i pracodawcy nie mają szans na przedłużenie zatrudnienia ze środków na bezrobocie. Kondycja finansowa nawet największych pracodawców nie jest najlepsza. Nie zwiększa się zatrudnienia, wręcz m.in. przez politykę restrukturyzacji  się je ogranicza. Kryzys gospodarczy i budżetowy państwa jak i niedofinansowanie służby zdrowia mają wpływ na ten stan rzeczy.

JK - Czy sytuacja może być wynikiem powrotu mieszkańców z zagranicy?
JA – Czy to wynik powrotów? Częściowo pewnie również to, ale na terenie Grajewa i naszego powiatu nie przypisywałbym aż tak dużej roli do powrotów zagranicznych.

JK – Panie starosto jakie decyzje zapadły podczas rady w związku z obostrzeniami, o których pan wspomniał?
JA – Zastosujemy swego rodzaju konkurs ofert polegający na tym, że z dofinansowań urzędu pracy będą korzystać przede wszystkim ci pracodawcy, którzy złożą najciekawsze oferty, które będą dawały zatrudnienie osobie bezrobotnej ze środków własnych na jak najdłuższy czas po zakończeniu okresu dofinansowania robót interwencyjnych lub staży.

JK – Urząd nie będzie miał pieniędzy na dofinansowanie otwierania działalności gospodarczej a nawet na zasiłki itp.?
JA -  Tak może być. Osoby bez zatrudnienia  nie będą mogły nabrać prawa do zasiłku. Dzisiaj przepisy wymagają przepracowania 365 dni w ciągu 18 miesięcy. To daje uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych. W związku z tym powiat grajewski jest zagrożony strukturalnym bezrobociem powyżej półtorej średniej krajowej.

JK – Co z dofinansowaniem na zakładanie działalności gospodarczej?
JA – Bardzo ciekawe pytanie. Przy 2,5 mln. złotych, które zostały do podziału na ten rok, z czego 600 tys. już zostało zaangażowanych do zawieranych już umów. Efektywność i koszt udzielania takich dotacji ograniczy dostępność dla osób bezrobotnych do staży i robót interwencyjnych.

JK – Może pan to wyjaśnić czytelnikom?
JA – Staż to koszt dla urzędu pracy 1130 złotych miesięcznie. Mnożąc to przez sześć miesięcy - mamy 6 tys. 800 złotych. Jedna dotacja to jest ponad 19 tysięcy złotych, korzysta jedna osoba. Stosując podział 20 tys. na 1130 złotych to mamy około 18 osobo/miesięcy, czyli pieniądze dla trzech osób. 

JK – Panie starosto jednak te ok. 20 tysięcy to stworzenie miejsca pracy dla człowieka na co najmniej rok, jeżeli rozwinie się nie będzie później pobierał zasiłku, czy to nie lepsza kalkulacja niż staże i roboty interwencyjne?
JA – Oczywiście pomoc w organizacji miejsc pracy poprzez podejmowanie działalności gospodarczej jest zdecydowanie efektywniejszą formą. Miejmy nadzieję, że Europejski Fundusz Społeczny posiada środki i urzędowi pracy uda się je uzyskać. Powiatowa Rada Zatrudnienia, również Starostwo Powiatowe będziemy robić wszystko, żeby te środki uzyskać i skierować na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

JK – Czy znajdzie Pan nutkę optymizmu w tej dość dramatycznej sytuacji?
JA – W tym dramatyzmie można zauważyć pozytywne rzeczy. Moje spojrzenie na rynek pracy zawsze było nakierowane na efektywność. Miejmy nadzieję, że osoby bezrobotne będą bardziej aktywne w poszukiwaniu pracy, a przedsiębiorcy w wykorzystaniu ich efektywności, która pozwoli zatrzymać pracownika na dłużej.

Dziękujemy za rozmowę

Informacja o sytuacji na rynku pracy (plik *.pdf)e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.