Wiadomości

  • 11 komentarzy
  • 4200 wyświetleń

Nabór wniosków na zakup i montaż instalacji OZE

Burmistrz Grajewa zaprasza mieszkańców Grajewa do udziału w projekcie i ogłasza nabór wniosków o Granty na zakup i montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną z energii słonecznej na budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Grajewo.

Nabór i ocena wniosków oraz realizacja i rozliczenie Grantów nastąpią w oparciu o Regulamin wyboru Grantobiorców oraz realizacji projektu grantowego wraz z załącznikami do Regulaminu.

 

UWAGA WAŻNE !

Złożone przez mieszkańców w okresie XII.2019 r. – I.2020 r. ankiety badające zapotrzebowanie na instalacje OZE nie są uwzględniane w tym naborze. Były one zbierane w celach ankietyzacji i nakreślenia ram projektu. Jedynie złożenie wniosku o powierzenie Grantu w ramach tego naboru stanowi ostateczne zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie.

 


Kompletny wniosek należy złożyć w wersji papierowej w punkcie podawczym zlokalizowanym na parterze Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą w terminie od 6 października 2021 do 5 listopada 2021 r. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta Grajewo.

 


Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin wyboru Grantobiorców oraz realizacji projektu grantowego na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin, nie będą podlegały ocenie.

 


Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie refinansowania poniesionych wydatków, po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie oraz Umowie o powierzenie grantu. Wysokość grantu wynosi maksymalnie 65 % kosztów kwalifikowalnych określonych w Regulaminie. Jednocześnie maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej mogą wynieść nie więcej niż 5.500,00 zł w przeliczeniu na 1 kWp mocy instalacji. Całkowita moc instalacji nie może przekroczyć 5 kWp.

 


Informacje dot. naboru można uzyskać w Referacie Pozyskiwania Środków pod nr tel. 86 273 08 28

 

niezbędne wnioski:

https://www.grajewo.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-granty-na-instalacje-fotowoltaiczne-do-projektu-pn-odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-miasta-grajewo.html 

Komentarze (11)

sąsiedzi posiadaczy OZE są narażeni i częste skoki napięcia wynikające z charakteru pracy sterowników oddających i pobierających napięcie z i do sieci. Pisząc "sąsiedzi" chodzi oczywiście o odbiorniki elektryczne znajdujące się w gospodarstwach - nie wszystkie odbiorniki elektryczne dobrze znoszą wahania napięcia.

A o panelach na wodę zrobiło się cicho .Kiedyś był zakaz budowania domów pod linią elektryczna czy przy słupach .A teraz ludzie elektrownie budują sobie na domach .

Budowanie fotowoltaiki do 5 kWp jest bez sensu: wcale spore pieniądze, a korzyści groszowe. A po zbudowaniu na dachu jeśli dach będzie przeciekał no to panele trzeba zdejmować i będzie kiepsko. Na gruncie nie będzie tego problemu, ale lepiej chyba kilka drzewek posadzić.

5,5 zł za 1 kWp. Za instalację 5kWp - 27500 zł. Zrobiłem 9,7 kWp za 29000,- zł. Jak zwykle jak pieniądze państwowe to musi być super drogo. Przekręty szykują się, a może panele będą w pozłacanych ramkach. Oj, jakie to złodziejskie czasy są.

do obywatel .... bo to co jest dobre dla ludzi jest wyciszane a co dobre dla systemu nagłaśniane .... jeszcze ludzie będą płakać przez te panele fotowoltaiczne

a wnioski z programu czyste powietrze tez mozna składać ??

Tak zamontuj instalację ku chwale ekologii, a za rok lub dwa d....ą podatek od słońca, długości kabla czy , już pewnie jakiś nauczony usilnie duma w tej kwestii.
/

U kogo zakładał Pan instalacje fotowoltaiczna 9, 9 kw za 29000 proszę o namiary, bo z kim nie rozmawiam wyceniają na 50 O00.

Pamiętajcie jak są dotacje to wtedy wszystko drożeje - bo popyt rośnie. Ja robiłem bez dotacji - wtedy inwestorów było znacznie mniej. 35 tys zł to była normalna cena za te 10 KWp. Zresztą zasady przyznawania dotacji w Grajewie są tak stworzone, że aż samo prosi się, żeby instalacja kosztowała 5 tys. zł za 1 KWp.

Gdyby w regulaminie była wpisana cena 4 tys zł za 1 KWp to taka cena byłaby dawana przez oferentów.

Ja robiłem całkiem niedawno to za 6 KWp zapłaciłem koło 34000

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.