czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 11433 wyświetleń

Nabór w Starostwie Grajewo

OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO: SPECJALISTA
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B
1. Wymiar etatu: 1

2. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków płatnych z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie niezbędnej dokumentacji finansowej z zakresu wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, umów zlecenia i umów o działo, z zakresu  nagród, świadczeń i wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków na rzecz osób fizycznych,  naliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i ubezpieczeń zdrowotnych, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek   dochodowy z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, nagród, świadczeń i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków na rzecz osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym, zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zmiany danych osób ubezpieczonych, wyrejestrowanie osób, do których wygasł tytuł do ubezpieczenia, sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji do celów podatkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie kart wynagrodzeń i  kart zasiłkowych, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rachunków dotyczących umów zlecenia i umów o dzieło, prowadzenie kasy, przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

3. Wymagania niezbędne:
       Wykształcenie średnie, staż min. 3 lata,

4. Wymagania dodatkowe:
Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, biegła znajomość obsługi komputera, obsługa programu PŁATNIK.

5. Wymagania pożądane:
Wykształcenie średnie ekonomiczne w zakresie rachunkowości, doświadczenie w zakresie naliczania wynagrodzeń z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego oraz w zakresie księgowości jednostek sektora finansów publicznych, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

6. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V., oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, świadectwo ukończenia szkoły, oświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do 11 lipca 2008 r.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 18, Sekretariat I piętro.

8. Inne informacje:
Wymagane dokumenty (kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Grajewo, 2008-06-27

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (4)

Czy emerytka ma szanse? wlasnie przez ostatnie 15 lat mialam doczynienia z tymi zagadnieniami?

Emerytka to niech siedzi w domku i odpoczywa po latach pracy. Młodzi niech mają miejsca pracy.

jacy młodzi???? jacy emeryci???? Bo to władza nie ma krewnych??? :):):):)

zgadzam się z tobą karol dajcie pracę młodym wy już się napracowaliście a młodzi nie mają pracy

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.