niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

Nabór na stanowisko: Referent


OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO:  REFERENT
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B

1. Wymiar etatu: 1
2. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i powszechnej taksacji nieruchomości.
3. Wymagania niezbędne: Wykształcenie średnie geodezyjne, staż pracy 2 lata.
4. Wymagania dodatkowe: Znajomość prawa administracyjnego i cywilnego, znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzeń wykonawczych oraz instrukcji technicznych, biegła znajomość obsługi komputera, znajomość programu geodezyjnego: EWMAPA i programów do obsługi opisowej części ewidencji gruntów i budynków EGB V.
5. Wymagania pożądane: Komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.
6. Wymagane dokumenty: List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V., oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, świadectwo ukończenia szkoły, oświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:Termin: do 28 listopada 2008 r. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 18, Sekretariat I piętro.
8. Inne informacje:Wymagane dokumenty (kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).


Grajewo, 2008-11-14

niedziela, 26 czerwca 2022

Piknik w Radziłowie (26.06)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.