Wiadomości

  • 12 komentarzy
  • 17578 wyświetleń

Nabór do pracy w Starostwie

OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO
STARSZY SPECJALISTA W STAROSTWIE POWIATOWYM
W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B

1.  Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) 3–letni staż pracy,
3) znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu karnego, kodeksu cywilnego, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy o samorządzie powiatowym,
4) umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,
5) obywatelstwo polskie,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe i nieposzlakowana opinia,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku. 

2. Wymagania dodatkowe:
Umiejętność obsługi komputera; umiejętność przygotowywania decyzji administracyjnych,  zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej; zdecydowanie i konsekwencja w działaniu; komunikatywność, kreatywność, umiejętność organizowania pracy w zespole.

3. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
1) wprowadzanie danych kandydatów  na kierowców – generowanie profilu kandydata na kierowcę,
2) nadzór na kierowcami w okresie próbnym,
3) wydawanie skierowań na badanie lekarskie i psychologiczne w stosunku do osób naruszających przepisy ruchu drogowego,
4) kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji po przekroczeniu przez kierowcę dopuszczalnej liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
5) kierowanie, w drodze decyzji administracyjnej, kierowców na kurs reedukacyjny w przypadku prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
6) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,

W miesiącu grudniu 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

5.  Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - C.V.,
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6) oświadczenie o stanie zdrowia,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i nieposzlakowanej opinii.


6.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko STARSZY SPECJALISTA w Starostwie Powiatowym w Grajewie” należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B, pokój Nr 18 Sekretariat – I piętro, w terminie: do dnia 14 stycznia 2013 roku.

7.  Inne informacje:
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm./ oraz ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm./.

Grajewo, 4 stycznia 2013 r.


Komentarze (12)

Gdzie zdobyć 3-letni staż ? Jak nigdzie nie chcą przyjąć ...

jak się nie ma kwalifikacji to nie przyjmą:-)))))))) prosteee

uczyć się, nabywać kompetencji to będzie praca a nie marudzić, że nie chcą przyjmować bo przyjmują gdzie jest potrzeba

kolejny urzędNIK na utrzymaniu ludzi wytwarzających

a skad wziasc kase na dalszo nauke,jak nie ma pracy ??????

nabór ,co to za okreslenie, przecież chodzi o jedno miejsce pracy ,moze komkurs ,może przyjęcie do pracy , nabór kojarzy mi się z duzą iloscia pracowników do pracy ,policji ,wojska.,nabierajcie to jedną osobinę i obyście dobrze dobrali,robicie młodym ,wyuczonym ludziom wodę z mózgu.

Praca jest, nie ma tylko 'atrakcyjnej pracy ' . Jest dużo pracy fizycznej, z możliwością jej wykonywania nawet bez kwalifikacji .

Tak to powiedzcie mi gdzie jest ta praca fizyczna ??

nawet jak się ma wykształcenie i kwalifikacje to i tak nie chcą przyjmować. trzeba mieć znajomości aby do pracy się dostać.

na pewno i to bardzo duuuuuuże znajomości trzeba mieć:)

Najlepszy jest wyjazd zagranicę zawsze praca sie znajdzie ;)

Nabór jest jak najbardziej poprawnym określeniem, które funkcjonuje w teorii zarządzania Aniu;)
A co do tego doświadczenia to rzeczywiście prawda, ciężko czasami takie zdobyć i niestety same studia i ciągłe dokształcanie się w dzisiejszym świecie już nie wystarczą, aby mieć zagwarantowaną posadę po ich skończeniu.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.