Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 6753 wyświetleń

Modernizacja dróg w Gminie

Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie rozpatrzył wnioski Gminy Grajewo o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg gminnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.
Gmina Grajewo ubiegała się o dofinansowanie w łącznej kwocie 2.808.923,00 zł składając trzy wnioski:

1. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo” o długości 1,36 km. Wnioskowana kwota dofinansowania - 659.160 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych.  Projekt jest w trakcie realizacji, który wykonuje  Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „UNIDROG” z Grajewa.

2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103349B w m. Koszarówka” o długości 2,52 km. Wnioskowana kwota dofinansowania - 1.618.733 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.  Realizacja projektu nastąpi w latach 2017-2018.

3. „Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele” o długości 0,71 km. Wnioskowana kwota dofinansowania - 531.030 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.  Realizacja projektu nastąpi w latach 2017-2018.

Głównym celem realizacji ww. projektów jest skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg.

Aktualnie na terenie Gminy Grajewo trwa przebudowa drogi gminnej nr 103322B na odcinku od drogi krajowej nr 65 (Podlasek) do Sojczyna Borowego o długości ponad 3,6 km. Wartość zadania wynosi: 1.184.000,00 zł. w tym przewidziane dofinansowanie w kwocie 575.000,00 zł. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe UNIDROG z Grajewa.

Ponadto z inicjatywy Wójta Gminy Grajewo Zarząd Powiatu Grajewskiego złożył wniosek na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki–Świdrowo” o całkowitym koszcie inwestycji 2.757.962,19 zł. Dofinansowanie z budżety Gminy Grajewo wyniesie 501.530,00 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2017-2018.

Komentarze (3)

Czy to remont drogi w Mieczach zgodnie z obietnicami Rajgrodu

A co z drogą na Wojewdzin? Od wielu lat dziury i łaty. Wstyd i hańba.

szczerze wojewodzin to juz by mogli zrobic!!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.