środa, 8 lutego 2023

Wiadomości

Młodzieżowa Rady Miasta

V Zwyczajna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo

 

Dnia 14 września 2016 r. odbyła się V zwyczajna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo. Początek obrad otworzył Wiceprzewodniczący Dawid Burzyński stwierdzając prawomocność, witając przybyłych gości oraz odczytał proponowany początek obrad. Po tych punktach nastąpił moment zarządzenia wyborów na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących MRM z racji tego, iż obecny Przewodniczący-Mateusz Sarnacki i Wiceprzewodniczący Patryk Zajkowski stracili swoje mandaty, ze względu na zakończenie swojej nauki  w szkole ponadgimnazjalnej.

Nowym Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo został Dawid Burzyński, Wiceprzewodniczącymi zostali: Michał Lichota i Łukasz Maciorowski. Na swoim stanowisku Sekretarza pozostała Wiktoria Cebelińska. Po uzupełnieniu i przedstawieniu nowego Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta, podjęto uchwały w sprawach: zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo, powołania Pełnomocnika MRM ds. przestrzegania praw ucznia, którym został Wiceprzewodniczący Michał Lichota. Następnie określono zasady wolontariatu w MRM oraz zatwierdzono Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta, którym będzie były Przewodniczący Mateusz Sarnacki. Następnym punktem było głosowanie nad pozbawieniem mandatu Radnych, którzy w żaden sposób nie uczestniczyli w funkcjonowaniu Rady.         

W przedostatnim punkcie: wolne wnioski i informacje głos zajęła Przewodnicząca Rady Miasta p. Halina Muryjas-Rząsa, która w sposób szczególny podziękowała za dotychczasową działalność Radzie, odchodzącemu z funkcji Przewodniczącego Mateuszowi Sarnackiemu oraz życzyła pomyślności nowo wybranemu Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo.

Po tym nastąpiło zamknięcie V Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.