czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

Miliardy na edukację

 W resorcie edukacji trwają prace związane z zagospodarowaniem znacznych środków z funduszy UE - 2,7 mld euro, z czego 1 mld jest w dyspozycji resortu, a 1,7 mld w dyspozycji samorządów. O pracach resortu poinformował w Kielcach minister edukacji prof. Ryszard Legutko.

Środki z funduszy UE mogą być wykorzystane na różne cele, przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne - nie tylko wyrównawcze, ale także na chór, teatrzyk szkolny czy drużynę sportową. Pieniądze mogą zostać przeznaczone także na rozwój szkolnictwa zawodowego. Rząd liczy na to, iż programy wyrównawcze, na które w Europejskim Funduszu Społecznym jest 750 mln euro, przełożą się na konkretne wnioski samorządów.


Wszędzie tam, gdzie tylko istnieją możliwości składania przez Miasto, czy przez szkoły wniosków w sprawach dotyczących polepszenia jakości kształcenia, czy jakości edukacji w ogóle, to takie wnioski na pewno będziemy składać. Dobrze że takie możliwości się otwierają.” – skomentował Sekretarz Miasta Grajewo R. Wolwark.


Szkoły Podstawowe w Białaszewie, Rudzie i w Wierzbowie oraz Gimnazjum w Danówku planują wykorzystanie funduszy unijnych po ich uruchomieniu przede wszystkim na zajęcia wyrównawcze oraz rozwój sportu w szkołach wiejskich czyli np. rozwój SKS-ów szkolnych i klubów sportowych. Gimnazjum  w Danówku ma zamiar wykorzystać środki na założenie i prowadzenie teatrzyku. Gmina Grajewo planuje przeprowadzenie kolejnej edycji kursu na uzyskanie praw jazdy na samochody  ciężarowe i autobusy oraz planuje przeprowadzenie szkoleń na uzyskanie uprawnień na obsługę wózków widłowych”  - powiedział  Sekretarz Gminy Grajewo – K. Grabowski

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dostępny jest na stronie internetowej MEN.

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.