Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 1090 wyświetleń

LVII Sesja Rady Miasta Grajewo

31 maja 2023 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LVII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

 


Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

Informacja na temat zaległości podatkowych wobec miasta - wpływ ustalonych ulg i umorzeń na dochody miasta (wykonanie w 2022 roku – kierunki działania na 2023 rok).
Informacja na temat dochodów budżetu gminy pochodzących z udziałów w podatkach PIT i CIT oraz wpływ „Polskiego Ładu” na finanse gminy w 2023 roku.
Informacja o zmianach w budżecie miasta wywołanych zarządzeniami Burmistrza, w tym analiza wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej w I półroczu 2023 roku.
Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym, utrzymaniu dróg i zakresie prac remontowych.
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.


Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo za 2022 rok.

Podjęcie uchwał w sprawach:
-sposobu załatwienia skargi wniesionej na czynności Burmistrza Miasta Grajewo;
-ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
-zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miasta Grajewo.
Sprawy różne.
Zamknięcie LVII Sesji Rady Miasta.

Komentarze (1)

Może wreszcie się weźmiecie za szpital i tam zrobicie porządek a nie samowolka , pijaństwo , łapówkarstwo i brak zainteresowania pacjentem . Tą umieranie to czas zamknąć bo nie leczy a kaleczy .

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.