sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Lekcje bezpieczeństwa

Od nowego roku szkolnego do pierwszej klasy szkoły gimnazjalnej wchodzi nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa.

W kolejnych latach będzie on obowiązywał w wyższych klasach gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, zastępując dotychczas nauczany w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiot - przysposobienie obronne.

Umożliwia to podpisane przez ministrów: edukacji narodowej, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.

Przysposobienie obronne było dotychczas nauczane tylko w szkołach ponadgimnazjalnych, natomiast przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa obejmie również młodzież gimnazjalną. Kierunek kształcenia przeniesiony został ze zdecydowanie proobronnego na bezpieczeństwo ogólne i przygotowanie na wypadek zagrożeń życia i zdrowia. Edukacja dla bezpieczeństwa nie zawiera również tematyki szkolenia strzeleckiego oraz terenoznawstwa. Ponadto zakres tematyczny edukacji dla bezpieczeństwa w znacznie szerszym stopniu odnosi się do zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego i zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Kwalifikacje wymagane dotychczas od nauczycieli przysposobienia obronnego będą wystarczające do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa. Ponieważ zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa będą realizowane w tym samym wymiarze jak dotychczas przysposobienie obronne w szkołach ponadgimnazjalnych, nie wzrośnie zapotrzebowanie na nauczycieli tej specjalności. Inaczej rozłożą się jedynie możliwości zatrudnienia, zmniejszy się bowiem liczba godzin z tego zakresu w szkołach ponadgimnazjalnych, a wzrośnie - w gimnazjach. - źródło: www.men.gov.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.