czwartek, 18 sierpnia 2022

Kraj

Kwalifikacja wojskowa r. 1993

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

Informuję, że w okresie od 26.03.2012 r. do dnia 23.04.2012 r. przeprowadzona zostanie w Grajewie
w Klubie "HADES" ul. Wojska Polskiego 72 kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1993 roku.


Dla mężczyzn z miasta Grajewo wyznaczono termin od 26.03.2012 r. do 5.04.2012 r.

i 23.04.2012 r. - dla kobiet.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1988 - 1992 roku, zamieszkali stale lub przebywający na pobycie czasowym ponad 3 miesiące na terenie miasta Grajewo, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety: urodzone w latach 1988 – 1993, które w roku szkolnym 2011 / 2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Ponadto do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia w/w osób od obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Burmistrz nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.
- informuje grajewo.pl


 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.