Kraj

KRUS do 31 maja

Rolnicy, którzy jednocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacają składki do KRUS, mają obowiązek do końca maja br. powiadomić KRUS o wysokości należnego podatku dochodowego za ubiegły rok podatkowy.

Obowiązkiem tym obarczeni są również domownicy – przedsiębiorcy, a także osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej, którzy opłacają „rolnicze” składki ubezpieczeniowe.
Niedochowanie terminu 31 maja przez osoby zobowiązane do złożenia zaświadczenia z urzędu skarbowego będzie miało poważne skutki. Z dniem 30 czerwca br. ustanie bowiem dla tych osób ubezpieczenie w KRUS.

Niestety ubezpieczenie to również ustanie z dniem 30 czerwca, jeżeli należny podatek dochodowy z działalności gospodarczej za 2006 rok będzie wyższy od kwoty granicznej, tj. 2.643 zł.

Skutkiem ustania „rolniczego” ubezpieczenia społecznego będzie objęcie rolników – przedsiębiorców (lub osób współpracujących) od 1 lipca br. ubezpieczeniem społecznym w ZUS.

Zatem podsumowując – w ubezpieczeniu rolniczym od 1 lipca br. pozostaną wyłącznie te osoby (rolnicy – przedsiębiorcy lub domownicy), które do końca maja br. złożą w KRUS stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej za ubiegły rok, a podatek ten nie przekroczy kwoty 2.643 zł.

eGospodarka.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.