niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

Kronika 999


W okresie od 01 do 15 maja zespoły „S” oraz „P”,  Państwowego Ratownictwa Medycznego z Pogotowia w Grajewie udzieliły pomocy w 140 przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Ilość wyjazdów od początku roku przekroczyła 1400.
Odnotowano:
47    wyjazdów do stanów chorobowych  z realnym bezpośrednim zagrożeniem życia.
                          W tym:
                                      16  utrata przytomności (drgawki, śpiączka cukrzycowa itp.)

                                      18 poważniejszych przypadków zaburzeń pracy układu krążenia, ostre bóle w klatce piersiowej, udary, zawały itp.

                                       10  silna duszność, obrzęk płuc itp. 
                                        1  silny krwotok                                                                                                                                                      
                                        1 upadek z wysokości
                                        1 zatrucie lekami
                                       
                                       
 Wzywano karetki także do:

 12  omdleń i zasłabnięć
2  przypadki zaostrzenia choroby nowotworowe
  2  do psychicznie chorych
  1  do porodów i przypadków zagrożenia ciąży                                
16  do różnego rodzaju urazów (złamania, zranienia, wypadki w pracy, itp.)
             W tym m. in.:                                              
1  wypadek w szkole
3  pobicia
3  zranienie się
7  złamania i zwichnięcia kończyn
2  urazy powstałe w wyniku nadużycia alkoholu

18  do osób w stanie upojenia alkoholowego
32    do różnego rodzaju zachorowań nie zawsze kwalifikujących się do interwencji Ratownictwa    Medycznego

2  osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych
W tym:
- 13.05.  Grajewo ul. Wiktorowo, potrącony rowerzysta (uraz wielonarządowy)
- 15.05. Szczuczyn, dziecko potrącone przez samochód (uraz miednicy)
8   przekazano do innych stacji (Mońki, Ełk, Augustów, Kolno w zależności od miejsca wezwania) lub do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
2   wezwania fałszywe
W omawianym okresie stwierdzono 3 zgony nagłe (w tym samobójstwo przez powieszenie) oraz 3 z przyczyn naturalnych.
=================================================================
Informujemy, że Pogotowie Ratunkowe udziela wyłącznie pomocy wyjazdowej ( tel. 999, wypadki i stany zagrożenia życia)
Wybierając europejski numer alarmowy 112 łączymy się z Państwową Strażą Pożarną, lub Policją.
Świadczenia ambulatoryjne udzielane są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy na parterze budynku Szpitala Ogólnego.

Ambulatorium Stacjonarne:
Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3-Maja 34
tel. 0-86 2723271 (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

Lekarska pomoc wyjazdowa (wizyty domowe po godzinach pracy lekarza rodzinnego) do zachorowań nie zagrażających życiu: (świadczona przez Szpital Ogólny w Grajewie),
tel: 601 200 611 (tel. bezpośrednio do dyżurującego lekarza)

UWAGA! Wzywając zespół ratunkowy do zachorowań nie wymagających szybkiej interwencji (przeziębienia , biegunki itp., czyli przypadki kwalifikujące się do leczenia przez lekarza rodzinnego w przychodni lub w ramach wizyt domowych),  narażamy na niebezpieczeństwo ludzi których życie może być realnie zagrożone, dla których w tym momencie zabraknie karetki. Zadaniem jednostek ratownictwa medycznego jest udzielanie pomocy w przypadkach zdarzeń nagłych takich jak wszelkiego rodzaju wypadki, urazy, gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia (utrata przytomności, zatrzymanie krążenia, zatrucia, krwotoki itp.).
Zbigniew Perkowski
W załączeniu zdjęcia z VI Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego Augustów 2009, gdzie udział brało 36 zespołów z całej Polski. Był także zespół ratowników z Grajewa.

niedziela, 26 czerwca 2022

Piknik w Radziłowie (26.06)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.