środa, 29 czerwca 2022

Wiadomości

Kronika 999


W okresie od 16 do 30 kwietnia zespoły „S” oraz „P”,  Państwowego Ratownictwa Medycznego z Pogotowia w Grajewie udzieliły pomocy w 170 przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Ilość wyjazdów od początku roku przekroczyła 1250.
Odnotowano:
47    wyjazdów do stanów chorobowych  z realnym bezpośrednim zagrożeniem życia.
                          W tym:
                                      12  utrata przytomności (drgawki, śpiączka cukrzycowa itp.)
                                      17 poważniejszych przypadków zaburzeń pracy układu krążenia, ostre bóle w klatce piersiowej, udary, zawały itp.
                                       10  silna duszność, obrzęk płuc itp. 
                                        5  silny krwotok                                                                                                                                                      
                                        1 próba samobójstwa przez podcięcie żył
                                        1 pchnięty nożem w okolice serca
                                        1 samookaleczenie przez ugodzenie się nożem
                                       
Wzywano karetki także do:
22  omdleń i zasłabnięć
4  przypadki zaostrzenia choroby nowotworowe
7  do psychicznie chorych
3  do porodów i przypadków zagrożenia ciąży                                
20  do różnego rodzaju urazów (złamania, zranienia, wypadki w pracy, itp.)
W tym m. in.:                                              
1  wypadek w pracy (obcięty palec)
5  pobicia
4  zranienie się
2  złamania i zwichnięcia kończyn
4  urazy powstałe w wyniku nadużycia alkoholu
2  wypadki w szkole
1  złamanie kręgosłupa (upadek z wysokości)
1 wypadek w rolnictwie

14  do osób w stanie upojenia alkoholowego
42    do różnego rodzaju zachorowań nie zawsze kwalifikujących się do interwencji Ratownictwa    Medycznego

2  osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych
W tym:
- 19.04.  za Ciemnoszyjami, dachowanie samoch. osobowego (1 osoba obrażenia wielomiejscowe)
- 29.04. trasa Guty – Szczuczyn, wywrotka motocyklisty (złamania kończyn, ogólne potłuczenia)
5   przekazano do innych stacji (Mońki, Ełk, Augustów, Kolno w zależności od miejsca wezwania) lub do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
3   odwołane w trakcie jazdy
3   wezwania fałszywe
W omawianym okresie stwierdzono 3 zgony nagłe oraz 1 z przyczyn naturalnych.

Informujemy, że Pogotowie Ratunkowe udziela wyłącznie pomocy wyjazdowej ( tel. 999, wypadki i stany zagrożenia życia). Wybierając europejski numer alarmowy 112 łączymy się z Państwową Strażą Pożarną, lub Policją. Świadczenia ambulatoryjne udzielane są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy na parterze budynku Szpitala Ogólnego.

Ambulatorium Stacjonarne:
Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3-Maja 34
tel. 0-86 2723271 (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

Lekarska pomoc wyjazdowa (wizyty domowe po godzinach pracy lekarza rodzinnego) do zachorowań nie zagrażających życiu: (świadczona przez Szpital Ogólny w Grajewie),
tel: 601 200 611 (tel. bezpośrednio do dyżurującego lekarza).

UWAGA!
Wzywając zespół ratunkowy do zachorowań nie wymagających szybkiej interwencji (przeziębienia , biegunki itp., czyli przypadki kwalifikujące się do leczenia przez lekarza rodzinnego w przychodni lub w ramach wizyt domowych),  narażamy na niebezpieczeństwo ludzi których życie może być realnie zagrożone, dla których w tym momencie zabraknie karetki. Zadaniem jednostek ratownictwa medycznego jest udzielanie pomocy w przypadkach zdarzeń nagłych takich jak wszelkiego rodzaju wypadki, urazy, gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia (utrata przytomności, zatrzymanie krążenia, zatrucia, krwotoki itp.).

Zbigniew Perkowski

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.