Kraj

Kronika 998 Augustów

Zdarzenia zanotowane w okresie od  01.12.2009 r. do 07.12.2009 r.
Ogółem zanotowano  10  zdarzeń, w tym:
-   2  alarmy fałszywe,
-   8 miejscowych  zagrożeń.
Charakterystyczne zdarzenia:

1. W dniu 02.12.2009 r. o godz. 7:25 Powiatowe Stanowisko Kierowania odebrało zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 8 w pobliżu msc. Szczebra. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono miejsce prowadzonych działań. Na miejsce zdarzenia jednocześnie dojechała karetka Pogotowia Ratunkowego i Policja. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy - Opel Vectra oraz VW Transporter. Kierującemu samochodem osobowym Opel Vectra udzielono pomocy medycznej przez załogę karetki, pojazdem tym nie podróżowało więcej osób. Dwie osoby podróżujące samochodem VW Transporter znajdowały się na zewnątrz pojazdu, nie doznały obrażeń ciała. Samochód VW Transporter ciągnął przyczepę jednoosiową do przewozu koni, na której transportowano konia. Właściciel konia twierdził, że dla zwierzęcia nic się nie stało. Działania zastępu polegały na odłączeniu akumulatorów w obydwu pojazdach, sprawdzeniu czy nie nastąpił wyciek płynów z pojazdów. Jedna osoba ranna została przetransportowana karetką Pogotowia do Szpitala w Augustowie. Ruch na tym odcinku drogi odbywał się na bieżąco. 
W działaniach uczestniczył zastęp SRT z JRG Augustów, 5 strażaków.
Czas trwania akcji: 53 minuty.

2. W dniu 02.12.2009 r. o godz. 14:35 Powiatowe Stanowisko Kierowania odebrało zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 61 w msc. Żarnowo Pierwsze. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy – samochód osobowy Audi A4 oraz motocykl Yamaha R1. Motocykl i samochód znajdowały się na poboczu drogi. Działania zastępu straży pożarnej polegały na oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w rozbitym motocyklu i uprzątnięciu pozostałości powypadkowych. Ekipa Pogotowia Ratunkowego zajęła się przytomnym motocyklistą, podróżujący samochodem osobowym (kierowca i pasażer) nie doznali żadnych obrażeń. Ruch w czasie trwania akcji odbywał się wahadłowo. Na miejsce zdarzenia przybyła grupa dochodzeniowa Policji.
W działaniach uczestniczył zastęp SRT z JRG Augustów, 4 strażaków.
Czas trwania akcji: 1 godz. 55 minut.

3. W dniu 07.12.2009 o godz. 11:19 Powiatowe Stanowisko Kierowania odebrało zgłoszenie o potrąceniu sarny przez samochód na drodze powiatowej Białobrzegi – Dębowo. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano patrol Policji, który przesłuchiwał kierowcę z samochodu osobowego. Na prawym pasie drogi w kierunku miejsc. Bór leżało martwe zwierzę - sarna. Pojazdem podróżował tylko kierowca - nie odniósł obrażeń. Działania zastępu polegały na usunięciu i zmyciu jezdni z pozostałości po martwej zwierzynie. Zwierzę zostało zabrane przez pracowników Koła Łowieckiego, a pozostałości z pobocza drogi uprzątnął zarządca drogi. Po zakończeniu działań przez zastęp JRG na miejscu pozostał patrol policji.
W działaniach uczestniczył GBA 2/30 z JRG Augustów, 4 strażaków.
Czas trwania akcji: 49 minut

4. W dniu 07.12.2009 r. o godz. 13:41 Powiatowe Stanowisko Kierowania odebrało informację od Dyżurnej Pogotowia Ratunkowego o konieczności udzielenia pomocy medycznej dla poszkodowanego, gdyż w chwili obecnej karetka wracała z trasy (brak wolnej karetki na terenie miasta). Po przyjeździe na miejsce zdarzenia w budynku kotłowni Zakładu Produkcyjnego na ul. Wypusty zastano leżącego na wznak mężczyznę. Patrol Policji udzielał pierwszej pomocy. Działania zastępu JRG polegały na sprawdzeniu czynności życiowych, założeniu rurki ustno-gardłowej i podjęciu resuscytacji krążeniowo - oddechowej do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego. Po przyjeździe na miejsce karetki Pogotowia wspólnie z ratownikami medycznymi prowadzono resuscytację.
O godz. 14:08 lekarz Pogotowia stwierdził zgon mężczyzny. Na miejsce została wezwana Grupa Operacyjna Policji z KPP Augustów.
Czas trwania akcji: 39 minut


Informacje dodatkowe:

Sezon grzewczy – poradnik zachowań

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych: 
- nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,
- używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków
w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji, 
- nie używaj urządzeń uszkodzonych, 
- zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania, 
- nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia, 
- nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,
- używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia, 
- nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.

2. W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:
- w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do urządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda, 
- nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem, 
- nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych,
w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO), 
- zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody, 
- nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu, 
- używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym, 
- używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkaset osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń grzewczych.
Przypadki zatrucia czadem nasilają się w okresie sezonu grzewczego.

                                                           st. kpt. Arkadiusz Prymaka               

                                                                                   

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.