Wiadomości

Kostka na ul. Świerkowej

Grajewo, X 2007r.
W maju 2008 r.planowane jest zakończnie budowy nawierzchni jezdni i wjazdów oraz przykanalików kanalizacji deszczowej w ulicach : Brzozowej, Jodłowej i Świerkowej. 

Zakres robót obejmuje m. in. odprowadzenie wód opadowych poprzez wykonanie studzienek ściekowych, ustawienie krawężnika betonowego, regulację pionową studzienek, ułożenie nawierzchni jezdni z szarej betonowej kostki brukowej typu "starobruk" na podbudowie z kruszywa naturalnego i podsypce cementowo piaskowej, ułożenie wjazdów na położone wzdłuż niej posesje mieszkańców z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym, ustawieniu pionowych  znaków drogowych, przebudowie słupa energetycznego i napowietrznej linii n n, (w ul. Świerkowej). Lokalne przedsiębiorstwo nową nawierzchnię o szerokości pięciu metrów i pozostałe prace wykona za prawie 530 tys. zł.

e-Grajewo.pl

niedziela, 4 czerwca 2023

Kondolencje p. Beacie Biedrzyckiej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.