Wiadomości

Kontrola zatrudnienia

Wykonanie kontroli legalności pracy w okresie styczeń – luty 2005

W okresie styczeń – luty 2005 roku skontrolowano 136 jednostek gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kontrolowano głównie jednostki prowadzące handel detaliczny i hurtowy oraz zakłady prowadzące usługi dla ludności. W około 60 % kontrolowanych jednostek stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieterminowym opłacaniu składek na Fundusz Pracy i nie powiadamianiu urzędów pracy o zatrudnianiu osób zarejestrowanych jako bezrobotne. W trakcie kontroli prowadzono również legalizację zatrudnienia osób pracujących bez pisemnych umów o pracę – zalegalizowano zatrudnienie 23 osób poprzez doprowadzenie do zawarcia umów pisemnych.
W trakcie wspólnych kontroli prowadzonych z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono prowadzenie nielegalnej działalności przez 25 cudzoziemców (20 obywateli Republiki Białoruś i 5 obywateli Ukrainy). Wszyscy zatrzymani cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do natychmiastowego opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W marcu rozpoczęto rekontrole jednostek w których w I półroczu 2004 roku stwierdzono naruszenie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz skierowano wnioski do Sądów Rejonowych o ukaranie.
Zgodnie z branżowym planem kontroli w marcu będą prowadzone kontrole jednostek prowadzących działalność wydawniczą, reklamowo-promocyjną oraz handel artykułami budowlanymi i instalacyjnymi.


Andrzej Jarosz
Rzecznik Prasowy Wojewody Podlaskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.