sobota, 25 maja 2024

Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 13125 wyświetleń

Konkurs na dyrektora biblioteki

     Został ogłoszony kolejny konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie. Na rozpisany w maju br. konkurs wpłynęło 6 ofert.  Pięciu  kandydatów spełniających wymagania formalne odbyło rozmowę kwalifikacyjną. Komisja oceniająca stwierdziła jednak, że żaden z nich nie przedstawił  koncepcji funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie spełniającej oczekiwania. Zgodnie z uchwałą komisji Burmistrz  Miasta nie rozstrzygnął więc konkursu.

    
W aktualnym ogłoszeniu można zapoznać się z wymaganiami i zakresem zadań dyrektora biblioteki.

  •  Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

- posiadanie obywatelstwa  polskiego,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy,
- posiadanie wykształcenia  wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

  •  Wymagania  preferowane związane  ze stanowiskiem:

- posiadanie stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej,
- znajomość  obowiązujących  przepisów  z zakresu funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych, w tym aktów prawnych związanych z działalnością bibliotek,
- kursy specjalistyczne z zakresu zarządzania kulturą,
- znajomość zagadnień dotyczących   pozyskiwania środków pozabudżetowych,
- znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
- umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne oraz dyspozycyjność,
- samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji.

  •  Zakres zadań wykonywanych w szczególności  na stanowisku :

- kierowanie Biblioteką oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- organizowanie  działalności Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem.

 Kandydaci mogą składać dokumenty do 8 sierpnia br. w UM Grajewo. Do końca wakacji planuje się zakończenie postępowania konkursowego.

 

Komentarze (6)

A jaka pensja?

o to pani K-ka też nie spełnia warunków. Nie dobrze panie Burmistrzu źle sprecyzowano wymagania

faworytką B...jest Ag....Sza....bez przygotowania


- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
,!!! Jestem ciekaw czy inni dyrektorzy miejskich placowek tez musieli spelniac takie wymagania

Ehhh.. jak ja miło wspominam mój okres stażu w bibliotece dziecięcej.. :) Szkoda, że to nie wróci. Pozdrawiam panie tam pracujące ;))

miło mi to słyszeć Mariusz po tylu latach
dzięki W.L.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.