wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 10121 wyświetleń

Konkurs do Rady PEC

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza konkurs ofert na członków Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o. w Grajewie reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego - miasto Grajewo.

- W tym roku kończy się trzyletnia kadencja trzech przedstawicieli miasta w Radzie Nadzorczej PEC Sp. z o.o. stąd ogłoszenie konkursu. Ustępujący członkowie mogą ponownie biegać się o zasiadanie w Radzie - mówi Ryszard Wolwark, sekretarz Urzędu Miasta w Grajewie.

Najważniejsze wymagania jakie musi spełnić kandydat na członka Rady Nadzorczej to wiek co najmniej 21 lat, 5 letni staż pracy, koncepcja pracy w Radzie Nadzorczej, egzamin zdany w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji czy oświadczenie o niekaralności za przestępstwa.

Kandydaci mogą przedłożyć także inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „Konkurs ofert na członków Rady Nadzorczej PEC sp. z o.o.” należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo w terminie do 10 lipca 2006 r. do godz. 15. W ofertach należy podać adres i numery telefonów kontaktowych. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O ich miejscu i terminie kandydaci zostaną poinformowani odrębnym pismem.e-Grajewo.pl

poniedziałek, 26 lutego 2024

Opel wbił się bagażnikiem w drzewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mlekpol na Techmilk 2024

Komentarze (2)

No panowiei panie startować, darmowa kasa,zero odpowiedzialności i towarzystwo wzjemnej adoracji klepiących się po pleckach,czasami wyjazdy do Zakopca za friko

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.