Wiadomości

Komunikat US

Zmiany w przekazywaniu 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

Składając zeznanie podatkowe za 2007 rok, podatnicy będą mogli przekazać 1% podatku należnego z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, do którego złożą swoje zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2006 r., aby przekazać część należnego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, podatnik musiał najpierw osobiście dokonać wpłaty darowizny na rachunek bankowy danej organizacji. Dopiero wówczas wpłaconą darowiznę, jednak nie wyższą niż kwota stanowiąca 1% należnego podatku dochodowego, mógł wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

W zeznaniu PIT za 2007 rok, podatnik będzie podawał jedynie nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, której konto chce zasilić. Podatnik powinien wybrać organizację z wykazu ogłoszonego do końca roku podatkowego przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim”. Przekazanie kwoty 1% należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego, nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Należy podkreślić, że przekazanie powyższej kwoty nastąpi jedynie wtedy kiedy zeznanie zostanie złożone do 30 kwietnia 2008 r.

Uwaga! Podatnicy, którzy samodzielnie przekażą 1 % podatku na konto wybranej organizacji pożytku publicznego nie będą mogli odliczyć tego w zeznaniu podatkowym za 2007 rok.


 Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy
Izby Skarbowej w Białymstoku
tel. (085) 732-79-79,
rha@pd.mofnet.gov.pl
www.is.bialystok.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.