czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

Komunikat UM Grajewo

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie  ul. W. Perlitza :

 nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 4615 o powierzchni  1158 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 2785 położona przy ul. W. Perlitza.
 
- cena wywoławcza netto - 81.967,21 zł + 22 % VAT / 18.032,79 zł / = 100.000,00 zł
- wadium –  20.000,00 zł 
- postąpienie -  1.000,00 zł

W/w nieruchomość wolna od obciążeń. Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2008 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 22.09.2008 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25  oraz na stronie internetowej urzędu.

UM Grajewo

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.