sobota, 2 lipca 2022

Wiadomości

Komunikat UM

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  położonej w Grajewie przy  ul.Fabrycznej stanowiącej własność miasta Grajewo:


nieruchomość niezabudowana oznaczona nr nr:   3227,3228,3229,3230,3231 3232,3689 o powierzchni 36630 m2 dla której Sąd Rejonowy w Grajewie  prowadzi  księgę wieczystą Kw – 15628.

cena wywoławcza netto – 983.606,56 zł + 22 % VAT(  216.393,44 zł )  = 1.200.000,00 zł

wadium – 240.000,00 zł,           postąpienie – 12.000,00 zł

W/w nieruchomość wolna od obciążeń .

Obszar ,na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość  nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy sprzedaży  w/w nieruchomości   stosuje się przepisy  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( grunty orne i rowy ).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 04 września 2009 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej, przelewem do dnia 01.09.2009 roku na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo / decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 30 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.