wtorek, 25 stycznia 2022

Wiadomości

Komunikat UM

Uprzejmie informujemy, iż w związku z modernizacją sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6 i 6 A nastąpiła zmiana numerów telefonów. Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów niektórych wydziałów mogą ulec zmianie, o czym Państwa niezwłocznie powiadomimy w kolejnym komunikacie.
 W związku z powyższym przepraszamy Państwa za ewentualne utrudnienia, które mogą pojawić się w kontaktach telefonicznych z Urzędem Miasta.


Nr telefonu

Zakres załatwianych spraw

Centrala Urzędu Miasta: 0 86 273 0 800

Sekretariat

Urzędu Miasta

(Burmistrz)

0 86 273 0 802


Faks - Sekretariat Urzędu Miasta

0 86 273 0 803


Burmistrz Miasta

K. Waszkiewicz

0 86 273 0 802

- łączenie przez sekretariat


Zastępca Burmistrza

W. Remfeld

0 86 273 0 800

łączenie przez centralę


Sekretarz Miasta

R. Wolwark

0 86 273 0 802

- łączenie przez sekretariat


Biuro Rady Miasta

B. Poniatowska,

A. Gardynecka

0 86 273 0 808


Skarbnik Miasta

E. Wiśniewska

0 86 273 0 809


Wydział Finansowy

0 86 273 0 812

Księgowość budżetowa,

Podatki i opłaty lokalne

Kasa

0 86 273 0 814


Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

B. Wojsławowicz

0 86 273 0 815


Wydział Gospodarki Komunalnej

0 86 273 0 816

Place, ulice miejskie

Wydział Gospodarki Komunalnej

0 86 273 0 817

Dodatki mieszkaniowe

Wydział Organizacyjny

0 86 273 0 818

Informacje ogólne (kadry)

Wydział Organizacyjny

0 86 273 0 819

Ewidencja działalności gospodarczej

Wydział Organizacyjny

0 86 273 0 821

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Naczelnik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami

M. Kozłowska

0 86 273 0 824Wydział Gospodarki

Nieruchomościami

0 86 273 0 825

Nieruchomości miasta,

Użytkowanie wieczyste,

Rolnictwo i ochrona środowiskaNaczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

i Inwestycji

A. Borawska

0 86 273 0 827


Wydział Gospodarki Przestrzennej

i Inwestycji

0 86 273 0 828

Zagospodarowanie przestrzenneWydział Gospodarki Przestrzennej

i Inwestycji

0 86 273 0 829

Realizacja inwestycjiUrząd Stanu Cywilnego

E. Włodkowska

K. Jaczyńska

0 86 273 0 834


Naczelnik Wydziału

Spraw Obywatelskich

K. Szerszeń

0 86 273 0 835


Wydział Spraw Obywatelskich

0 86 273 0 835

Obrona cywilna,

sprawy wojskowe

Wydział Spraw Obywatelskich

0 86 273 0 836

Ewidencja ludności

Wydział Spraw Obywatelskich

0 86 273 0 837

Dowody osobiste

Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji

T. Poniatowski

0 86 273 0 838


Straż Miejska Grajewo

Sekretariat

0 86 273 0 830


Komendant

Straży Miejskiej

Grajewo

W. Formejster

0 86 273 0 830

- łączenie przez sekretariat Straży MiejskiejUrząd Miasta Grajewo

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Ogłoszenie: Praca dla informatyka w KPP w Grajewie

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.