Wiadomości

Komunikat UM

                      KOMUNIKAT NR 1

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych, położonych w Grajewie  przy ul.Perlitza posiadających urządzoną księgę wieczystą Kw –2785 w Sądzie Rejonowym w Grajewie w V Wydziale ksiąg Wieczystych.

1. nieruchomość oznaczona nr 4960  o powierzchni 26 m2 
 -cena wywoławcza netto – 1.500,00 zł + 22 % VAT/ 330,00 zł/ = 1.830,00 zł 
wadium – 366,00 zł                  postąpienie – 183,00 zł

2. nieruchomość oznaczona nr 4961 o powierzchni 25 m2
- cena wywoławcza netto – 1.500,00 zł + 22 % VAT / 330,00 zł/ = 1.830,00 zł       
wadium – 366, 00 zł               postąpienie  -  183,00 zł

3. nieruchomość oznaczona nr 4962 o powierzchni 25 m2
- cena wywoławcza netto   - 1.500,00 zł + 22 % VAT / 330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium   - 366,00 zł              postąpienie   -  183,00 zł

4. nieruchomość oznaczona nr 4963  o powierzchni  25 m2
- cena wywoławcza  netto  - 1.500,00 zł + 22 % VAT /330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium    - 366,00 zł            postąpienie  -  183,00 zł

5. nieruchomość oznaczona nr  4964  o powierzchni 25 m2
- cena wywoławcza netto  - 1.500,00 zł + 22 % VAT / 330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium    - 366,00 zł             postąpienie   - 183,00 zł

6. nieruchomość oznaczona nr  4965 o powierzchni 25 m2
- cena wywoławcza netto  - 1.500,00 zł + 22 % VAT / 330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium    - 366,00 zł           postąpienie    - 183,00 zł

7. nieruchomość oznaczona nr 4966 o powierzchni 25 m2      
- cena wywoławcza netto  - 1.500,00 zł + 22 % VAT / 330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium   - 366,00 zł              postąpienie   - 183,00 zł

8. nieruchomość oznaczona nr 4967 o powierzchni 25 m2
- cena wywoławcza netto   - 1.500,00 zł + 22 % VAT / 330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium  - 366,00 zł            postąpienie  -  183,00 zł

9. nieruchomość oznaczona nr 4968 o powierzchni 25 m2
- cena wywoławcza netto  - 1.500,00 zł + 22 % VAT / 330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium   - 366,00 zł            postąpienie     - 183,00 zł

10. nieruchomość oznaczona nr 4969 o powierzchni 25 m2
- cena wywoławcza netto  - 1.500,00 zł + 22 % VAT / 330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium   - 366,00 zł            postąpienie  -  183,00 zł

11. nieruchomość oznaczona nr 4970 o powierzchni 25 m2
- cena wywoławcza netto  - 1.500,00 zł + 22 % VAT /330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium    - 366,00 zł             postąpienie   - 183,00 zł

12. nieruchomość oznaczona nr 4971 o powierzchni 25 m2
- cena wywoławcza netto  - 1.500,00 zł + 22 % VAT /330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium  - 366,00 zł              postąpienie   - 183,00 zł

13. nieruchomość oznaczona nr 4972 o powierzchni 25 m2
- cena wywoławcza netto  - 1.500,00 zł + 22 % VAT / 330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium  - 366,00 zł              postąpienie  - 183,00 zł

14. nieruchomość oznaczona nr 4973 o powierzchni 26 m2
- cena wywoławcza netto  - 1.500,00 zł + 22 % VAT / 330,00 zł/ = 1.830,00 zł
wadium   - 366,00 zł            postąpienie  -  183,00 zł


W/w nieruchomości wolne są od obciążeń. Obszar ,na którym położone są przedmiotowe nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Wojska Polskiego i Spokojnej w Grajewie  zatwierdzonego uchwałą nr 57/XI/99 RM w Grajewie z dnia 12 lipca 1999 roku z przeznaczeniem podstawowym pod lokalizację urządzeń zaplecza komunikacji. Przetarg odbędzie się w dniu 29 lutego 2008 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 26.02.2008 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 w PKO BP S.A. O/ Grajewo / decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. 
 
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14 .

 

 

KOMUNIKAT NR 2


Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie  ul. Targowej:

 nieruchomość niezabudowana oznaczona nr nr: 1894/6,1894/7,1894/3 1884/30 o powierzchni  1019 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 19243  przy ul. Targowej.

-cena wywoławcza netto - 40.000,00 zł + 22 % VAT / 8.800,00 zł/ = 48.800,00 zł
wadium – 9.760,00 zł, postąpienie - 488,00 zł

W/w nieruchomości wolna od obciążeń. Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Przetarg odbędzie się w dniu 29 lutego 2008 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 26.02.2008 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14  oraz na stronie internetowej urzędu.

UM Grajewo

piątek, 21 stycznia 2022

Zima zaatakowała kolejny raz

piątek, 21 stycznia 2022

Echa sesji Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.