Wiadomości

Komunikat KRUS-u

Bezpieczny transport płodów rolnych

     Wieś mieszkańcom miasta kojarzy się z ciszą, spokojem, świeżym powietrzem, piękną przyrodą i żywnością prosto od producenta. Jednakże inaczej wygląda polska wieś w statystykach wypadków w rolnictwie i stanu zdrowia ich mieszkańców. Województwo podlaskie jest na trzecim miejscu w kraju pod względem liczby wypadków w gospodarstwie rolnym. Jedną z przyczyn wielu zdarzeń jest lekceważenie podstawowych zasad BHP, używanie zużytego sprzętu rolniczego, niewłaściwe zabezpieczenie ładunku, brak sygnalizacji między pracującymi, stosowanie niebezpiecznych metod pracy. Produkcja rolna wiąże się z ciągłym transportem na terenie gospodarstwa oraz na drogach publicznych. Do wypadków najczęściej dochodzi przy transporcie słomy bądź siana. Uniknięciu wielu niebezpieczeństw sprzyja odpowiednia wiedza, umiejętności, doświadczenie, znajomość zasad, których warto przestrzegać.  
     Pojazd transportowy musi mieć sprawny układ hamulcowy, instalację oświetleniową, powinien być zarejestrowany, a kierujący powinien posiadać uprawnienia. Należy pamiętać, że na drodze obowiązują przepisy kodeksu drogowego. Pojazdy przystosowane do przewożenia materiałów objętościowych nie mogą przekraczać 2,5 m szerokości i 4 m wysokości od podłoża. Poruszając się po drogach publicznych nie można stwarzać zagrożenia dla innych pojazdów, powinno się  zachować odpowiednią prędkość, a przed wykonaniem jakiegokolwiek manewru trzeba ostrzec pojazdy jadące za nami.
     Podczas zwożenia materiałów objętościowych takich jak: zboże, słoma, siano należy stosować odpowiednio długą drabinę, przeznaczoną do wchodzenia i schodzenia na czas przejazdu, umocowaną do burty przyczepy. Ładunek na przyczepie łatwo się przemieszcza, a więc potrzebne są podwyższone burty przyczepy na wysokość 150 cm, ściągacze taśmowe, które unieruchamiają ładunek. 
Często zdarzają się przewrócenia maszyn czy narzędzi rolniczych. Ustawiony na nierównym podłożu sprzęt rolniczy stwarza zagrożenie przygniecenia podczas przewrócenia się i utrudnia agregowanie z ciągnikiem. Dlatego bardzo ważne jest aby sprzęganie przeprowadzane było na utwardzonym podłożu, przy unieruchomionym ciągniku i zaciągniętym hamulcu ręcznym. Bezpieczeństwo poprawi zastosowanie zaczepów podwieszanych na sprężynach czy podpórkach, a szybkosprzęg ułatwi sprzęganie i wyeliminuje udział drugiej osoby, narażonej na przygniecenie w czasie sprzęgania. Nie powinno się stosować elementów zastępczych zamiast typowych sworzni, zawleczek, pierścieni zabezpieczających.
Rolnicy oprócz wysiłku wkładanego w codzienne prace w obejściu są dodatkowo obciążeni  pracami polowymi. Podczas tych prac często dźwigają ciężary przekraczające dozwolone normy narażając organizm na ujemne skutki zdrowotne. Warto wspomnieć o ręcznym transporcie w gospodarstwie rolnym, który jest przyczyną wielu schorzeń kręgosłupa. W celu wyeliminowania potrzeby przenoszenia ręcznie ciężarów można zastosować wózki gospodarcze, taczki. Niedopuszczalne jest podnoszenie ciężarów większych niż 50 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet.
Wkrótce okres sianokosów i żniw, a wraz z nimi powracające zdarzenia wypadkowe związane z transportem materiałów objętościowych. Apelujemy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas prac polowych i poruszania się po drogach publicznych.
Zastosowanie podanych zaleceń w gospodarstwach rolnych podniesie poziom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przyczyni się do spadku liczby zgłaszanych wypadków, pozwoli uratować czyjeś zdrowie i życie.


     Alicja Małachowska
     Placówka Terenowa KRUS
     w Grajewie

czwartek, 30 czerwca 2022

Kończy się budowa zapory na granicy

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.