sobota, 25 maja 2024

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 13704 wyświetleń

Komunikat Burmistrza G-wa

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie  ul. Legionistów :
 nieruchomość niezabudowana oznaczona Nr 4620 o powierzchni  1335 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 2785 przy ul. Legionistów.
-cena wywoławcza netto - 45.081,97 zł + 22 % VAT / 9.918,03 zł/ = 55.000,00 zł
wadium – 11.000,00 zł, postąpienie - 550,00 zł
W/w nieruchomość wolna od obciążeń.
Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym: „Ulica Spokojna i Wojska Polskiego” w/w działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2007 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 09.03.2007 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

 Burmistrz Miasta Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 730 –1530 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14  oraz na stronie internetowej urzędu.

 


Grajewo 2007.02.07
K  O  M  U  N  I  K  A  T  nr 2

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie  przy Ełckiej:
nieruchomość niezabudowana oznaczona Nr 877/19 o powierzchni 109 m2 dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw – 30381.
-cena wywoławcza netto - 8.196,72 zł + 22 % VAT/ 1.803,28 zł/ = 10.000,00 zł
wadium – 2.000,00 zł, postąpienie – 100,00 zł 
W/w nieruchomość wolna  od obciążeń.
Obszar, na którym położona  przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2007 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 09.03.2007r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo / decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Burmistrz Miasta Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 730 –1530 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14  oraz na stronie internetowej urzędu.

 

Komentarze (2)

A gdzie w Grajewie jest ul. Legionistów. Jestem grajewiakiem i takiej ulicy nie znam. Mało tego na planie miasta umieszczonym na tej stronie również nie ma ul. Legionistów. A więc ?

@ZIBI Ta ulica jest tam gdzie Hades

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.