środa, 19 stycznia 2022

Wiadomości

Komuniakt PUP

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRAJEWIE ROZPOCZĄŁ 1 MAJA 2008 ROKU REALIZACJĘ PROGRAMU „KWALIFIKACJE I ZATRUDNIENIE” FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób bezrobotnych na zdobycie zatrudnienia  lub samozatrudnienia.
Osoby zainteresowane zostaną  objęte Indywidualnym Planem Działania (IPD).
Pomoc w ramach niniejszego projektu skierowana jest do 35 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Grajewie: powyżej 50 roku życia (18 osób), o którym mowa w art.2 ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.), oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia lub bez kwalifikacji zawodowych (17 osób) o którym mowa w art. ust. 2a pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późn, zm.) oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

Formy wsparcia:
- Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  – 7 osób
- Staż – 11 osób
- Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 17 osób


Okres realizacji - 01.05.2008 - 31.12.2008
Szczegółowe informacje : PUP w Grajewie , pok. 7a, 7b, Nr telefonu 86 261 30 29, 19,30

Zastępca Dyrektora
Maria Wieczorek

środa, 19 stycznia 2022

Ambulans za ponad 1 mln złotych

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.