czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

Kolejne inwestycje drogowe

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wraz z wiceministrem infrastruktury i budownictwa Jerzym Szmitem,  podczas wizyty w Łomży poświęconej realizacji całego ciągu trasy Via Baltica, zapowiedzieli zaproszenie do II etapu wykonawców zainteresowanych budową drogi ekspresowej S61 na dwóch odcinkach. Pierwszym z nich jest druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna, drugim - odcinek trasy od końca realizowanej obecnie obwodnicy Suwałk do granicy Polski z Litwą w Budzisku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już w najbliższych dniach planuje zaprosić wykonawców do składania ofert na drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna. W kolejnych tygodniach planowane jest zaproszenie wykonawców na odcinek pomiędzy Suwałkami a Budziskiem.
 

Druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna w ciągu powstającej drogi ekspresowej S61 realizowana będzie w systemie „Projektuj i Buduj”. Przetarg (I etap) ogłoszony został 15 kwietnia br. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, a następnie budowę drugiej jezdni (lewej) o nawierzchni z betonu cementowego, o łącznej długości ok. 6,5 km (z wyłączeniem węzła Szczuczyn), wraz z koniecznym poszerzeniem jezdni prawej o pas awaryjny funkcjonującej już obwodnicy Szczuczyna. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na przełomie II i III kwartału 2018 r.   


Droga ekspresowa S61, odcinek od końca obwodnicy Suwałk do Budziska, realizowana  będzie w systemie „Projektuj i Buduj”. Przetarg (I etap), ogłoszony 15 kwietnia br., ma za zadanie wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje, uzyska ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), a następnie wybuduje dwujezdniową drogę ekspresową o nawierzchni z betonu cementowego o łącznej długości ok. 24 km. W ramach inwestycji  wybudowane zostaną dwa węzły drogowe, przebudowana istniejąca sieć dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową. Przewidziane są także urządzenia ochrony środowiska oraz wygrodzenie całej drogi. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II półroczu 2018 r., a zakończenie w IV kwartale 2020 r. Rzeczywisty koszt budowy poszczególnych odcinków będzie znany po rozstrzygnięciu przetargów.


Obecnie na terenie województwa podlaskiego w budowie jest 44,5 km drogi ekspresowej S8 o wartości ponad 1,3 mld zł:

  • od granicy województw: mazowieckiego i podlaskiego – do istniejącej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa, długość - 14,9 km (planowane zakończenie III kwartale 2017 r.);
  • od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina, długość - 15,4 km (planowane zakończenie grudzień 2016 r.);
  • od Mężenina do Jeżewa (początek istniejącego odcinka S8 Jeżewo – Białystok), długość - 14,26 km (planowane zakończenie – jesień 2017 r.).

Po zakończeniu tych inwestycji z końcem 2017 r. cała droga ekspresowa S8 w województwie podlaskim będzie miał klasę S – dwujezdniowej drogi ekspresowej.


GDDKiA Oddział w Białymstoku realizuje także trzy mazowieckie odcinki drogi Via Baltica (S8) o łącznej długości 38,5 km:

  • od obwodnicy Wyszkowa do węzła Poręba, długość - 13 km;
  • od węzła Poręba do Ostrowi Mazowieckiej, długość - 16,1km;
  • od Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw: mazowieckiego i podlaskiego, długość - 9,4km.

Wartość kontraktów budowlanych to ok. 988 mln zł. Wszystkie trzy odcinki mają zostać udostępnione kierowcom w III kwartale 2018 r.


W realizacji jest też obwodnica Suwałk (S61) o długości 12,8 km. Zadanie, prowadzone w systemie „Projektuj i Buduj”, jest obecnie na etapie uzyskiwania decyzji ZRID – wykonawca złożył wniosek 28 lipca br. Wartość kontraktu budowlanego to 299 mln zł. Oddanie do użytku tej trasy planowane jest na przełomie I i II kwartału 2019 r.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.