piątek, 22 września 2023

Warto przeczytać

Kierowco, pamiętaj o ubezpieczeniu NNW. Sprawdź, dlaczego ubezpieczenie komunikacyjne jest takie ważne!

Podróżujący samochodem oprócz obowiązkowych polis (np. OC auta) mogą również zdecydować się na dodatkowe i przydatne opcje. Jedną z nich jest ubezpieczenie NNW, które zapewni pokrycie różnych kosztów związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, trudnymi do przewidzenia lub przekaże wysokie kwoty w razie śmierci kierowcy. Z tego też względu warto rozważyć wykupienie propozycji, by chronić siebie i swoich najbliższych.


Co obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne NNW?

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) jest ubezpieczeniem, które oferuje ochronę w przypadku obrażeń ciała lub śmierci kierowcy, lub pasażerów w wyniku wypadku komunikacyjnego. Obejmuje m.in.:

  1. Świadczenie pieniężne w przypadku śmierci. Jeśli ubezpieczona osoba zginie w wyniku wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę określonej kwoty pieniężnej dla jej rodziny lub beneficjentów w formie odszkodowania, lub świadczenia.
  2. Świadczenie pieniężne w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli ubezpieczona osoba zostanie trwale uszkodzona w wyniku wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenie NNW może zapewnić wypłatę odszkodowania lub świadczenia, które ma na celu pomóc pokryć koszty opieki medycznej, rehabilitacji lub zmiany stylu życia spowodowanej niepełnosprawnością.
  3. Pokrycie kosztów medycznych. Ubezpieczenie NNW może również obejmować pokrycie kosztów leczenia i opieki medycznej dla ubezpieczonej osoby w wyniku wypadku komunikacyjnego, w tym hospitalizacji, zabiegów chirurgicznych, terapii rehabilitacyjnej i innych potrzebnych świadczeń.
  4. Świadczenie na wypadek hospitalizacji. Część polis NNW oferuje również świadczenia na wypadek hospitalizacji w wyniku wypadku komunikacyjnego. To oznacza, że ??ubezpieczona osoba otrzymuje określoną kwotę pieniędzy za każdy dzień spędzony w szpitalu na skutek wypadku.


Dlaczego ubezpieczenie NNW komunikacyjne jest ważne?

Ubezpieczenie NNW samochodu - Warta.pl  jest ważne ze względu poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach, których nie da się przewidzieć. Wiąże się z ochroną życia i zdrowia (chroni kierowców, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego przed finansowym obciążeniem wynikającym z obrażeń ciała lub śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego), pokryciem kosztów medycznych (może obejmować koszty hospitalizacji, zabiegów, terapii rehabilitacyjnej i innych), spokojem w podroży (daje kierowcom i pasażerom pewność, że w razie wypadku ich zdrowie i życie są chronione, a ewentualne koszty leczenia lub odszkodowania zostaną pokryte przez ubezpieczyciela), czy też pomocą w powrocie do normalności i sprawności (ze względu na pokrycie kosztów).


Z czym można połączyć NNW, aby czuć się bezpiecznie w razie nieprzewidzianych zdarzeń?

Chcąc czuć się w pełni bezpiecznie w razie nieprzewidzianych zdarzeń i zapewnić sobie kompleksową ochronę finansową, można rozważyć połączenie ubezpieczenia NNW z innymi rodzajami ubezpieczeń, jak np. ubezpieczenie Assistance z Warta.pl, ubezpieczenie OC i AC auta, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie dla dziecka, czy też ubezpieczenie dla podróżnych wybierających się za granicę (np. chroniące przed ponoszonymi kosztami leczenia za granicą i pomagające w powrocie).

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.