Wiadomości

  • 8 komentarzy
  • 11007 wyświetleń

Karta Dużej Rodziny - komu przysługuje i jakie daje korzyści?

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi – na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. 

Skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta i zapytaj, która instytucja zajmuje się Kartami Dużej Rodziny (może to być na przykład ośrodek pomocy społecznej).

Posiadacze Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny będą mieli wyższy limit zamrożonych cen prądu.

 

 

Grajewska Karta Dużej Rodziny

Program wsparciem obejmuje wszystkie, bez względu na dochody, rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. Należy przez to rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia oraz do ukończenia 25 roku życia (w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole średniej lub wyższej). Zaznaczyć należy, że w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - nie ma ograniczeń wiekowych. Wnioski są przyjmowane przez cały rok kalendarzowy.

Wniosek o wydanie Karty składa rodzic lub opiekun prawny, który jest jednocześnie zobowiązany do jej odebrania.

Składając wniosek należy przedstawić w MOPS w Grajewie dokumenty (oryginały lub odpisy) potwierdzające, że członkowie danej rodziny spełniają kryteria określone w uchwale, uprawniające do przyznania Karty.

Każda rodzina, która wychowuje troje lub więcej dzieci i posiada tzw. "Kartę Dużej Rodziny" jest uprawniona do 50 % zniżek dotyczących ofert GCK i MOSiR w Grajewie.

 

 

 

Zarówno Lokalna jak i Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznawane są rodzicom bezterminowo, dzieciom małoletnim do 18 roku życia, natomiast dzieciom powyżej 18 roku życia na okres trwania nauki w szkole średniej lub wyższej, aż do osiągnięcia przez nich 25 roku życia.

Ważne jest, że w momencie utraty uprawnień przez jednego członka rodziny pozostali członkowie rodziny zachowują swoje karty. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje także rodzicom, którzy mieli kiedykolwiek na wychowaniu troje lub więcej dzieci. Każda rodzina wielodzietna może starać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie karty w aplikacji mObywatel, aplikacja jest dostępna dla każdej osoby, której przyznano prawo do posiadania KDR, pozwala ona przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacją i opisem zniżek.
 

poniedziałek, 5 grudnia 2022

Morsy mają swojego Mikołaja

poniedziałek, 5 grudnia 2022

Dziecko połknęło bombkę choinkową

Komentarze (8)

Proszę podać dokładnie,komu przysługuje Karta dużej Rodziny. To co Państwo piszecie, nie jest kompletne. Karta Dużej Rodziny przysuguje wg.Ministerstwa Rodziny i polityki Społecznej :
Komu przysługuje KDR?

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia ? w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

W wieku 25-ciu lat uczące się "dziecko" może być samo rodzicem kilkorga własnych dzieci. Idiotyczny przywilej.

proste masz 3 lub więcej dzieci to przysługuje nie to nie przysługuje

Tam pisza o 2 rodzajach kart

Karta dużej rodziny przysługuje i tym co urodzili troje lub więcej dzieci

A potem się dziwią że drożyzna [ głupota ] zj e ba nie dzieciom życia

Jak zdobyć kartę dużej rodziny

Nic nie daje ta KDR!!!chciałam kupić synowi bilet MKS miesięczny nie uwzględniają karty,bilet miesięczny autobusem również nie uwzględniają nie wiem do czego ta karta Wielkie "G"!!!!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.