sobota, 28 maja 2022

Oferty i promocje

Kadry i płace -bezpłatne szkolenie

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACUJĄCYCH

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie rozpoczyna rekrutację na szkolenia organizowane w ramach projektu
”Szkolenia doskonalące kadry kierownicze i wykonawcze Podlasia”

Wszystkim zainteresowanym - pracującym, którzy:

  • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 18 lat
  • zamieszkują teren woj. podlaskiego
  • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego
  • nie są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
  • nie są rolnikami / domownikami ubezpieczonymi w KRUS

 

proponujemy BEZPŁATNE szkolenie  - KADRY I PŁACE

Szkolenie obejmuje 122 godziny szkoleniowe. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania mobowiązków w charakterze pracownika do spraw kadrowych i płacowych. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, organizacja pracy i zakres obowiązków służb specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych.


UWAGA!
Jedną z podstawowych zasad rekrutacji jest kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia oraz więcej informacji w siedzibie OKZ w Grajewie, ul. Kolejowa 6B oraz pod numerem telefonu 86 272 64 27,
za pośrednictwem strony internetowej http://www.zdz.bialystok.pl
(baner projektu) po sprawdzeniu czy spełniasz wymagania projektu wybierz Grajewo jako miasto, w którym chcesz odbyć szkolenie.
 
 Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.