sobota, 28 maja 2022

Sport

IX Bieg Rolnika

ZAPROSZENIE NA IX BIEG ROLNIKA W BIAŁASZEWIE

  Wójt gminy Grajewo P. Stanisław Szleter i Klub Sportowy Maratonka Grajewo zapraszają w sobotę 17 września na IX Bieg Rolnika, który odbędzie się w Białaszewie – start i meta przy Szkole Podstawowej. Bieg będzie jednocześnie Mistrzostwami Rolników Podlaskiego Zrzeszenia LZS w Białymstoku.

W tym roku biegacze pobiegną na  trasie od Szkoły Podstawowej w kierunku Sojczynka – asfalt i szutr we wsi i lesie. Organizatorzy przygotowali  dla kobiet i mężczyzn dystans 6 000 m.

  Dla wszystkich chętnych przygotowano też kilka kategorii wiekowych. I tak uczniowie szkół podstawowych pobiegną na dystansie od 250 do 750 m, a dziewczęta z gimnazjów 750 m. Dla chłopców przygotowano trasę o długości 1500 m. Bieg Rolnika to 6 000 m . Dla najlepszych w każdej kategorii wiekowej przygotowano okolicznościowe medale i upominki dla uczestników Biegu Rolnika. W tym biegu obowiązuje wpisowe w wysokości 10 zł. Ponadto organizatorzy zapewniają posiłek, słodycze i napoje. Zawodnicy zapisują się drogą elektroniczną.

    Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 516 109-389 lub 608 082-342.  

Regulamin i lista zapisów na www.maratonka.pl  .Jednak w najbliższych dniach z powodu awarii strony internetowej Maratonki zapisy przyjmowane będą awaryjnie pod adresem emailowym: borawski@grajewiak.pl

  Organizatorzy serdecznie przepraszają za te utrudnienia i zapraszają na imprezę.

 

WJ

 

 

 

1. Program IX Biegu Rolnika

Miejsce i termin:

Białaszewo 17.09.2016 r. godz. 10.00 (sobota) Szkoła Podstawowa w Białaszewie

Program:

10.00 zbiórka uczestników,

10.05 uroczyste otwarcie,

10.15 klasy 0 – I szkoły podstawowe dziewczęta 250 m,

klasy 0 – I szkoły podstawowe chłopcy 250 m,

10.20 klasy II – III szkoły podstawowe dziewczęta 500 m,

klasy II – III szkoły podstawowe chłopcy 500 m,

10.35 klasy IV ­ V szkoły podstawowe dziewczęta 500 m,

klasy IV ­ V szkoły podstawowe chłopcy 500 m,

10.50 klasy VI szkoły podstawowe dziewczęta 750 m,

klasy VI szkoły podstawowe chłopcy 750 m,

11.05 biegi integracyjne dla niepełnosprawnych,

11.10 gimnazja dziewczęta 750 m,

11.20 gimnazja chłopcy 1500 m,

11.30 Bieg Główny 6000 m – start wspólny.

Po biegu uczestnicy otrzymają ciepły posiłek, napoje, kawę, herbatę.

Około godz. 12.30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród przy Szkole Podstawowej w Białaszewie.

Uwaga: Dekoracja zawodników w kat. dzieci i młodzieży następować będzie po ukończeniu danego biegu.

2. Trasa biegu:

Start zlokalizowany jest przed szkołą w Białaszewie (ulica Kopernika). Po starcie biegniemy ulicą Kopernika w kierunku Klimaszewnicy (około 450m), za kościołem skręcamy w lewo na drogę leśną w kierunku Sośni i biegniemy nią (około 600m) do skrętu w prawo na drogę szutrową prowadzącą do Sojczynka. Drogą do Sojczynka pokonujemy kolejne 1950 do nawrotu, którym będzie obiegnięcie krzyża (kapliczki) w Sojczynku. Wracamy tą samą trasą do mety usytuowanej w okolicy szkoły, ale na drodze do Wólki Brzozowej (za ośrodkiem zdrowia). Trasa będzie zabezpieczona przez wolontariuszy i oznakowana co 1 km.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo. Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy (­czki), którzy ukończyli 16 rok życia oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. Od zawodników niepełnoletnich biorących udział w biegu głównym wymagana będzie pisemna zgoda rodziców. Zawodnicy (­czki) w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną  odpowiedzialność. Przyjęcie numeru startowego, bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Opłata startowa 10 zł ­ w dniu zawodów w biurze zawodów.

Zgłoszenia. Zgłoszenia imienne do udziału w biegu głównym przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie www.maratonka.pl do 16.09.2016 i w dniu zawodów od godz. 10.00 do godz. 11.25 w biurze zawodów. Do weryfikacji zawodników potrzebny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz w przypadku rolników ­ decyzja o podatku gruntowym lub inny dokument potwierdzający przynależność do tej kategorii. Fakt zamieszkiwania lub zameldowania na wsi nie jest wystarczający do zakwalifikowania zawodnika do kategorii rolników (ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Komisja Sędziowska). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 608 082 342, lech_zabinski@wp.pl lub 516 109 383, e­mail: waldi8463@wp.pl.

Uwaga:

Interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w biegach rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

4. Klasyfikacja i nagrody

W biegu głównym:

­ żywy kogut dla zwycięzcy biegu w kat. Mężczyzn i Kobiet,

­ w kategoriach open kobiet i mężczyzn – za miejsca I­III nagrody rzeczowe,

­ w kategoriach rolników kobiet i mężczyzn – za miejsca I­VI nagrody rzeczowe,

­ okolicznościowe medale dla pierwszych 60 zawodników, którzy ukończą bieg główny.

W biegach towarzyszących za I – III miejsca okolicznościowe medale, pamiątkowe medale za miejsca IV ­ X. Słodycze i pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.

5. Kontakt

Waldemar Szycik tel. 516 109 383, e­mail: waldi8463@wp.pl

Lech Żabiński, tel. 608 082 342, lech_zabinski@wp.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.