sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

IV sesja Rady Powiatu

Dnia 28 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół im. Marszałka J. Piłsudskiego w Szczuczynie  odbyła się IV sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Miała ona charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r.,
c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej na 2011 r.,
d) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2011 r.,
e) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2011 r.,
f) w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 r.,
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2011 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.