sobota, 2 lipca 2022

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 10413 wyświetleń

Inwestycje UM w Szczucznie

Inwestycje zrealizowane przez Urząd Miejski w Szczuczynie w roku 2008.

1. Przebudowa drogi gminnej Obrytki do granicy z gminą Wąsosz i do Konieck Rostroszewa  o długości 1540 mb i wartości 424.838 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Danowo, Bzury, Niedźwieckie, Milewo, Niećkowo o długości 18.984 mb, oraz 3.375,5 mb przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Wólce. W wyniku budowy sieci wodociągowej 148 gospodarstw uzyskało dostęp do wody z sieci. Ponadto do sieci wodociągowej przyłącze posiada Zespół Szkół w Niećkowie z możliwością podpięcia budynków szkoły, gospodarstwa pomocniczego i bloków mieszkalnych.    Woda dostarczana wodociągiem spełnia wszystkie wymogi jakościowe. Wyposażenie stacji ujęcia wody w Wólce w agregat prądotwórczy zapewnia ciągłość w zaopatrzenie w wodę nawet w przypadku zaniku zasilania tej stacji z sieci energetycznej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia groźnych zjawisk atmosferycznych ( huragany, intensywne opady śniegu itp.). całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.104.224,75 zł.
3. Budowa chodników w Parku przy ul. Senatorskiej niwelacja trenu, oraz montaż 20 ławek i 22 koszy na śmieci. Koszt zadania zamknął się kwotą 87.473,44 zł. Ułożono 1767,2 m² kostki , 1324 mb obrzeży, nawieziono 1215 ton ziemi. Prace wykonane zostały przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.
4. Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza o długości 158,6 mb. Ułożono 346,08 m² kostki i 50 mb obrzeży
5. Przebudowa chodnika przy Miejskim Domu Kultury  w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej.
6. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej   (78 sztuki poniesiono wydatek w wysokości 65.734,82 zł), oraz PG w Szczuczynie ( 56 szt. poniesiono wydatek w wysokości 62.703,12 zł).
7  Wymiana oświetlenia w hali MDK  ( 16 opraw). Koszt zadania 16.000 złotych.
8. Remont dachu  na remizie OSP w Danowie wartość zadania 17.000 zł.
9. Wymiana bram garażowych w budynku OSP w Szczuczynie wartość prac 20.642,40 zł.
10. Wymiana kotła CO w budynku remizy OSP w Szczuczynie  ( 8.400 zł).
11. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej, burzowej, i utwardzenia dróg wraz z budową chodników na osiedlu Pawełki 106.164,40 zł
12. Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Łomżyńskiej na potrzeby siedziby UM w Szczuczynie wraz z zagospodarowaniem działki 76.128,00 zł.
13. Rozpoczęcie budowy sali gimnastyczne przy PG w Szczuczynie  ( planowany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2010 rok).
14.  Rozpoczęcie procedur przekazania placu budowy pod wykonanie odwiertu na stacji ujęcia wody w Niedźwiadnej o głębokości 175 m wartość inwestycji 472.899,50 zł.
15. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej od ul. Senatorskiej do ul. Łomżyńskiej ( 29.386,00 zł).
16. Zakup zagęszczarki do budowy chodników za kwotę 5.721,80 zł
17. Zakup kostki chodnikowej i krawężników do budowy chodnika w miejscowości Niedźwieckie 7.700,00 zł.
18. Zakup koszy ulicznych w ilości 50 szt. o wartości 15.616,00 zł.
19. Zakup masztów flagowych do parku miejskiego 3.760,04 zł
20. Przystąpienie do remont budynku ZSzP w Szczuczynie obejmującego: wymianę pokrycia dachu Na budynku głównym szkoły, remont dachu sali gimnastycznej, odwodnienie fundamentów budynku szkoły, dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, adaptację łazienek). Wartość inwestycji w wyniku przetargu wyniosła  390.477,87 zł.
21. Zasadzono 1100 drzewek ( świerk, brzoza, sosna, klon) na terenach po dzikich wysypiskach śmieci terenach rekreacyjnych   i strefach ochronnych. Drzewka zakupiono ze środków przeznaczonych na ochronę przyrody.
22. Zakup i naprawa instrumentów  muzycznych dla orkiestry OSP w Szczuczynie ( łącznie wydatkowano 18.355,00 zł ).

Pod względem ilości inwestycji zrealizowanych w naszej gminie mijający rok należy uznać za bardzo udany. Udało się zakończyć szereg inwestycji bardzo istotnych ze względu na poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców.
Jestem przekonany, że wszystkie inwestycje, zarówno te już zakończone, te które są w trakcie realizacji, jak również te przewidziane do wykonania przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców, oraz wpłyną na poprawę środowiska naturalnego i wizualną stronę naszej gminy - informuje Burmistrz Szczuczyna inż. Waldemar Szczesny

Komentarze (2)

Bardzo fajnie. Tylko kiedy w końcu Ci państwo wezmą się za drogi na Pawełkach????

Muszę zobaczyć to oświetlenie w hali MDK. Tysiąc złotych za sztukę to już w miarę profesjonalna oprawa, która powinna dać sporo lx na ziemi.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.