Wiadomości

Inwestycje drogowe 2010

INWESTCJE NA DROGACH POWIATOWYCH w 2010 r.

 

 ZREALIZOWANE: 
I. MIASTO GRAJEWO
1. ,,Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – przebudowa drogi powiatowej Nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą, pętlą nawrotową i ścieżką  rowerową.
- długość 0,8 km
- koszt  3 645 tys. zł (46,1% budżet państwa NPPDL 2008-2011, 26,4% Miasto Grajewo,  26,4% Powiat: w tym lokalni przedsiębiorcy 1,1% ).
II.  GMINA RAJGRÓD
1. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787 B na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granicy powiatu” w miejscowości Tworki. 
- długość  1,3 km
- koszt  157,1 tys. zł (60 tys. zł Gmina Rajgród,  97,1 tys. zł  Powiat)
2. ,,Przebudowa drogi pow. nr 1792B w m. Rybczyzna”
- długość  1,43 km
- koszt  215 tys. zł (80,2 tys. zł Gmina Rajgród,  134,8 tys. zł Powiat)
3. ,,Przebudowa drogi pow. nr  1794B  Bełda-Stoczek- Kozłówka- Ciszewo-Kuligi ” na odcinku Kozłówka – Ciszewo.
- długość  2,0 km
- koszt  242 tys. zł (105 tys. zł Gmina Rajgród,  137 tys. zł  Powiat)
4. ,,Przebudowa drogi pow. nr 1795B na odcinku Pieńczykówek – Sołki”
- długość  1,8 km
- koszt  205 tys. zł (120 tys. zł Gmina Rajgród,  85 tys. zł  Powiat)
III.  GMINA SZCZUCZYN
1. ,,Przebudowa drogi pow. nr 1873B na odcinku Dołęgi – Niedźwiadna”
- długość  2,1 km
- koszt  476,2 tys. zł (200 tys. zł Gmina Szczuczyn,  276,2 tys. zł  Powiat)
IV.  GMINA WĄSOSZ
1. ,,Przebudowa drogi pow. nr 1827B Ławsk- Gnatowo- Kurkowo- Romany” na odcinku Nieciki - Gnatowo
- długość   1,6 km
- koszt  334,5 tys. zł (167,1 tys. zł Gmina Wąsosz,   167,4 tys. zł  Powiat)
V.  GMINA  RADZIŁÓW
1. ,,Przebudowa drogi pow. nr 1823B na odcinku od miejscowości Rydzewo-Pieniążek”.
- długość 0,33 km
- koszt  109,5 tys. zł (37,3 tys. zł Gmina Radziłów, 72,2 tys. zł  Powiat).

 W TRAKCIE REALIZACJI:
I.  GMINA  RADZIŁÓW
1. ,,Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa- km 18+404 drogi powiatowej  nr 1834B”
- długość mostu 15 m + dojazdy 109 m
- koszt  1 144,8 tys. zł (428,4 tys. zł budżet państwa, 100 tys. zł Gmina Radziłów, 616,4 tys. Powiat)
2. ,,Przebudowa drogi pow. nr 1817B  na odcinku Konopki –Kramarzewo”
- długość 0,56 km
- koszt  315 tys. zł (150 tys. zł Gmina Radziłów, 165 tys. zł  Powiat)
3. ,,Przebudowa drogi pow. nr 1836B w miejscowości  Łoje Awissa”
- długość 0,65 km
- koszt  300 tys. zł (150 tys. zł Gmina Radziłów, 150 tys. zł  Powiat)

II.  GMIANA GRAJEWO:
4. ,,Przebudowa drogi  pow. Nr 2044 B i części drogi pow. Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” 
- długość 0,62 km
 -ułożenie chodników w miejscowości Białaszewo
- koszt  384,7 tys. zł ( Gmina Grajewo: 86,7 tys. zł pomoc finansowa  i 102,00 pomoc rzeczowa, Powiat: 195,9 tys. zł.)

III.  Zadania inwestycyjne, na które opracowywana jest dokumentacja techniczna:
1. ,,Przebudowa drogi  pow. Nr 2044 B i części drogi pow. Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”  - 125, 8 tys. zł.
2. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802 B Grajewo ( ul. Konopska)- Konopki- Cyprki -Kurki- Tarachy Bęćkowo-Szczuczyn”- 200,0 tys. zł.
3. ,, Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1835B Chrzanowo- Wypychy-Dusze”-  18,8 tys. zł.
4. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834 B Dusze-Racibory- Radziłów”-  82,0 tys. zł.

 Łączna długość przebudowanych oraz będących w trakcie przebudowy dróg powiatowych w 2010 r. wynosi 13,32 km, o wartości  7 528,8 tys. zł. Ponadto, w ramach remontów wykonano powierzchniowe utrwalenia nawierzchni bitumicznych odcinków dróg powiatowych o długości 15,5 km na wartość 374 tys. zł oraz ułożono chodniki w Gminie Wąsosz  na wartość 175 tys. zł ( 50% Gmina Wąsosz,  50% Powiat).
 Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych  z poszczególnych gmin  pozwala wspólnie realizować najpilniejsze zadania. Zarząd i Rada Powiatu Grajewskiego serdecznie dziękują  za okazane wsparcie i owocną współpracę. -  źródło: www.starostwograjewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.