UWAGA

środa, 17 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 16051 wyświetleń

Inspektor sanitarny - praca

STAROSTA  GRAJEWSKI
zatrudni osobę na stanowisku

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie


1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego; pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
2) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) posiadanie tytułu lekarza oraz kierunkowej specjalizacji uzyskanej w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach albo inne wyższe wykształcenie magisterskie i posiadanie specjalizacji z dziedziny medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
2. Pozostałe wymagania:
1) znajomość ustaw o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z aktami wykonawczymi, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o zamówieniach publicznych i innych aktów normatywnych w zakresie działalności merytorycznej Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) umiejętność sprawnej organizacji pracy;
3) umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji;
4) komunikatywność i odporność na stres.

                   Do zadań państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy kierowanie działalnością powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i realizacja zadań określonych w ustawie o państwowej inspekcji sanitarnej.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) oprócz życiorysu i listu motywacyjnego, następujących dokumentów:
1) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
2) oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji,
4) kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z innymi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje,
5) aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie
na w.w. stanowisku.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów. Powołanie na stanowisko państwowego powiatowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem są proszone o składanie dokumentów do dnia 15 listopada 2011r w Starostwie Powiatowym w Grajewie ul. Strażacka 6 B lub przesłanie na adres urzędu drogą pocztową.Grajewo, 3.10.2011 r.


Komentarze (4)

A technolog żywienia i żywności może starać się o tą pracę?

Aniu nie umiesz czytać?wymagany jest tytuł lekarza albo inne wyzsze wykształcenie magisterskie w tym kierunku.

"posiadanie tytułu lekarza oraz kierunkowej specjalizacji uzyskanej w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach albo inne wyższe wykształcenie magisterskie i posiadanie specjalizacji z dziedziny medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;" problemy z czytaniem ze zrozumieniem??

Wymagania.
Żeby nie to to kuzyn lub kuzynka jakiegoś samorządowca bezszelestnie by już stołek obsadziła.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.