środa, 25 maja 2022

Wiadomości

Informacja UM Grajewo

   Firma CINTINO ALFA Spółka z o. o.  00-496 Warszawa ul. Mysia 5 zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Grajewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie FARMY WIATROWEJ na terenie administracyjnym gminy miejskiej Grajewo. Teren  działek, na których planowane jest posadowienie poszczególnych wiatraków w ramach budowy FARMY WIATROWEJ  -  przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Jednocześnie informujemy, że w lipcu 2010 roku przystąpiliśmy do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa” terenu położonego pomiędzy ulicami Braci Świackich, Piłsudskiego, Przemysłową  i granicami miasta – patrz załącznik nr 3. Podstawowym celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej miasta w zakresie wyznaczenia terenów pod lokalizację FARM WIATROWYCH.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 11.02.2011r wszyscy zainteresowani mogą dodatkowo zgłaszać wnioski do w/w zmiany studium w terminie do dnia 28.02.2011r w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Strażackiej 6A , pokój nr 21. - 

UM Grajewo

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.