środa, 21 lutego 2024

Programy unijne

Fundusz Polsko-Kanadyjski

Granty z funduszu Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej
Fundacja Edukacja dla Demokracji przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (CIDA) ogłosiła nabór wniosków, dotyczących współpracy rozwojowej, m.in. mających na celu:

-wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w krajach partnerskich, w tym budowanie zdolności instytucjonalnych organizacji pozarządowych;

- wspieranie wartości i procesów demokratycznych oraz wzmocnienie instytucji demokratycznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym: reformy systemu prawnego oraz zarządzanie sektorem publicznym;

- promowanie integracji europejskiej;

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane przez polskie organizacje pozarządowe na Ukrainie, w Gruzji, Mołdowie, Serbii i Czarnogórze, Afganistanie, Autonomii Palestyńskiej, Angoli oraz Afryce sub-saharyjskiej (Gana, Burkina Faso, Mali, Etiopia, Malawi, Zambia, Senegal, Tanzania i Kenia).

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 5 200 000 zł. Dofinansowanie projektów wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych zadania, a jego wartość powinna stanowić minimum 200 000 zł. Minimalny wkład własny: 10% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego, pracy wolontariuszy)

Projekty powinny zostać zrealizowane w okresie od lipca 2006 – połowy grudnia 2006. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: oda@edudemo.org.pl

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 5 maja 2006.

Więcej informacji:www.edudemo.org.pl

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.