piątek, 8 grudnia 2023

Wiadomości

Firmy Wojewody

Dokonana została analiza wyników ekonomicznych za 2004 rok w przedsiębiorstwach państwowych prowadzących działalność gospodarczą.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Wojewoda Podlaski pełnił funkcję organu założycielskiego wobec 28 przedsiębiorstw państwowych, z których 24 prowadziły działalność gospodarczą (w tym 1 - BPIS w końcowym etapie prywatyzacji) natomiast 4 były w upadłości.

Analizą za 12 miesięcy 2004 r. objęto 24 przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2004 roku. Z tej liczby 21 przedsiębiorstw (tj. 87,5%) wypracowało zysk netto na łączną kwotę 8,56 mln zł. Strata netto zanotowana w 3 przedsiębiorstwach wynosiła 1,47 mln zł.

Łącznie przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Podlaskiemu uzyskały zysk netto w kwocie 7,08 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie ok. 3% ( w 2003 roku wskaźnik ten wynosił 1,86%).

Zwiększenie zysku lub zmniejszenie strat w porównaniu z wynikami za III kwartał 2004 roku oraz z rokiem 2003 odnotowano w 18 przedsiębiorstwach.

Przeprowadzona ocena wykazała poprawę sytuacji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarcza w porównaniu z wynikami zarówno za 2003 rok jak i za III kwartał 2004 roku.

Przedsiębiorstwa zatrudniały na koniec 2004 roku 3038 osób.

Andrzej Jarosz
Rzecznik Prasowy Wojewody Podlaskiego

czwartek, 7 grudnia 2023

Grajewo. Konsultacje społeczne

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.