Wiadomości

Firmy Wojewody

Dokonana została analiza wyników ekonomicznych za 2004 rok w przedsiębiorstwach państwowych prowadzących działalność gospodarczą.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Wojewoda Podlaski pełnił funkcję organu założycielskiego wobec 28 przedsiębiorstw państwowych, z których 24 prowadziły działalność gospodarczą (w tym 1 - BPIS w końcowym etapie prywatyzacji) natomiast 4 były w upadłości.

Analizą za 12 miesięcy 2004 r. objęto 24 przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2004 roku. Z tej liczby 21 przedsiębiorstw (tj. 87,5%) wypracowało zysk netto na łączną kwotę 8,56 mln zł. Strata netto zanotowana w 3 przedsiębiorstwach wynosiła 1,47 mln zł.

Łącznie przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Podlaskiemu uzyskały zysk netto w kwocie 7,08 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie ok. 3% ( w 2003 roku wskaźnik ten wynosił 1,86%).

Zwiększenie zysku lub zmniejszenie strat w porównaniu z wynikami za III kwartał 2004 roku oraz z rokiem 2003 odnotowano w 18 przedsiębiorstwach.

Przeprowadzona ocena wykazała poprawę sytuacji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarcza w porównaniu z wynikami zarówno za 2003 rok jak i za III kwartał 2004 roku.

Przedsiębiorstwa zatrudniały na koniec 2004 roku 3038 osób.

Andrzej Jarosz
Rzecznik Prasowy Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 28 listopada 2022

Konkurs na stanowisko prezesa SM "Zgoda"

poniedziałek, 28 listopada 2022

Mija termin składania wniosków o 300 plus

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.