Kultura i rozrywka

Festyn w Białogrądach

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Białogrądy wraz z mieszkańcami wsi Białogrądy w dniu 25 sierpnia 2013 roku zorganizowało Festyn Wiejski z okazji zakończenia inwestycji pod nazwą „Ogrodzenie terenu przylegającego do Świetlicy wiejskiej w Białogrądach”.
Impreza miała charakter integracyjny, w której uczestniczyli mieszkańcy wsi Białogrądy oraz zaproszeni goście.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

- Stanisław Szleter - Wójt Gminy Grajewo,

- Ksiądz Gabriel Jastrzębski - Proboszcz Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
w Osowcu,

- Jan Dąbrowski - Przewodniczący Rady Gminy Grajewo,

- Joanna Olechowska - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Białogrądy,

- Kazimierz Grabowski - Sekretarz Gminy Grajewo,

- Andrzej Łajewski - Sołtys Wsi Białogrądy.

Po oficjalnych wystąpieniach mieszkańcy integrowali się poprzez udział w konkurencjach sportowo – rekreacyjnych, rozmowach przy swoiskim jadle, zabawach na świeżym powietrzu i tańcu. Festyn zakończył się rozegraniem towarzyskiego meczu piłki nożnej.

Operacja "Ogrodzenie terenu przylegającego do Świetlicy wiejskiej w Białogrądach" zrealizowana została w obrębie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w Osi 4. Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt operacji "Ogrodzenie terenu przylegającego do Świetlicy wiejskiej w Białogrądach" wyniósł 49609,17 zł w tym:

-         24999 zł to środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty,

-         10786,17 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu Gminy Grajewo,

-         13824 zł to wkład niepieniężny – praca własna.

Mieszkańcy wsi Białogrądy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację operacji „Ogrodzenie terenu przylegającego do Świetlicy wiejskiej w Białogrądach”, której głównym celem była poprawa poziomu bezpieczeństwa w trakcie spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz poprawa estetyki wsi Białogrądy.

Jolanta Beata Bałdyga - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Białogrądy

 

fot. gminagrajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.