Programy unijne

eLearning- eTwinning

eLearning jest definiowany jako użycie multimediów i Internetu do poprawy jakości kształcenia poprzez zwiększenie dostępu do zasobów i usług, jak również możliwości współpracy i wymiany na odległość.

Intencją programu jest zaangażowanie wszystkich związanych z edukacją i szkoleniem i uzmysłowienie im znaczenia, jaki dla kształcenia ustawicznego ma kształcenie droga elektroniczną. 

Program eLearning dzieli się na cztery akcje:
1. Promowanie alfabetyzmu cyfrowego
2. Europejskie kampusy wirtualne
3. Działania przekrojowe
4. e-Twinning - łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie i promowanie szkolenia nauczycieli.

Celem akcji jest zbudowanie sieci szkół bliźniaczych w Europie, a tym samym promocja nauki języków i dialogu międzykulturowego. Akcja ma zachęcać do pracy grupowej za pośrednictwem mediów elektronicznych, rozwijać umiejętności i pogłębiać wiedzę nauczycieli dotyczącą wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wymianę i rozpowszechnianie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

eTwinning oferuje dwa poziomy wsparcia dla nauczycieli i szkół uczestniczących w akcji:
-         europejską sieć składającą się z narodowych biur akcji (NSS), oraz
-         centralne biuro działające jako centrum wparcia dla szkół i narodowych biur.

Konkurs dotyczy Narodowych Biur Akcji eTwinning (NSS).
Kandydaci to podmioty prawne oddelegowane przez państwo do prowadzenia NSS.
Mogą to być:
-         departamenty ministerstwa
-         inne instytucje, agencje publiczne lub instytucje edukacyjne mianowane przez państwo do prowadzenia NSS
-         prywatne organizacje edukacyjne mające status prawny, które podpisały porozumienie z państwem o prowadzeniu NSS, lub
-         konsorcjum powyższych organizacji.

Aplikacje mogą nadsyłać podmioty prawne mające swoją siedzibę:
-         w jednym z państw członkowskich UE
-         krajach EOG: Islandii, Lichtensteinie, Norwegii
-         krajach kandydujących

Wkład finansowy Komisji nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Termin nadsyłania wniosków: 11 maja 2006.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Narodowym Biurem Akcji eTwinning:
www.etwinning.net/ww/pl/pub/etwinning

Spis wszystkich Narodwych Biur e-twinningu znajduje się na stronie:
http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/about/national_support_services_.htm

 


czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.