poniedziałek, 4 grudnia 2023

Burmistrz

  • 7 komentarzy
  • 10730 wyświetleń

Echa XXIII Sesji Rady

Zwyczajna XXIII Sesja Rady Miasta Grajewo odbyła się 3 grudnia 2004r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i przebiegała wg ustalonego porządku.

Głosowano przewidziane w porządku uchwały.

-Zatwierdzono nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Związki zawodowe wystosowały pisma, w których wypowiedziały się negatywnie na temat podwyżek.
Wysokość cen i stawek opłat jest następująca:
za dostawę 1m3 wody 1,72 zł netto; 1,84 zł brutto,
za odbiór 1m3 ścieków 2,59 zł netto; 2,77 zł brutto.
W cenach zawarty jest 7% podatek VAT. Spowoduje to podwyżkę czynszu mieszkań.

-Określono wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.
Podwyżka wyniesie 0,02 gr od 1m2.

-Określono wysokość stawek podatku : od posiadania psów na rok 2005 (stawka roczna podatku wynosić będzie 40 zł.); zwolnienia z podatku od posiadania psów na 2005r. z tytułu pilnowania; z posiadania własnych zabudowań.

-Stawka podatku od środków transportowych wzrośnie minimalnie, o 4%.

-Ustalono stawki opłaty targowej, zasady ustalenia i poboru oraz terminu płatności; opłatę administracyjną na rok 2005 (proponowana opłata w zależności od wydawanych pism wynosić będzie 15 lub 17 zł).

-Zmieniono uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych.

-Zmieniono uchwałę w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Grajewie zostanie przeniesione z ulicy Targowej 17 na ulicę Konstytucji 3 Maja 23. Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2005r.

-Ustalono wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ZWiK, ZADM, MOPS, MOSiR w Grajewie.

Ustalone najniższe wynagrodzenie wynosić będzie 680,00 zł, a wartość jednego punktu w tabelach to 4,90 zł. Uchwała wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2005r.

-Ustalono wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Grajewo niebędących nauczycielami.

Ustalone najniższe wynagrodzenie wynosić będzie 730,00 zł, a wartość jednego punktu w tabeli - 3,80 zł. Uchwała wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2005r.

-Zmieniono uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej w Grajewie.

Radna Wróbel złożyła formalny wniosek by uchwała zawierała inne metody rejestracji psów nie tylko za pomocą chipu lub tatuażu. Wniosek został przyjęty.

Na zakończenie obrad Rady Miasta Burmistrz oraz Przewodniczący RM złożyli wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.


Aneta Bielawska
e-Grajewo.pl

czwartek, 16 listopada 2023

Zapraszamy na 81. Wszechnicę Biebrzańska

piątek, 2 kwietnia 2010

K.Waszkiewicz "Z pierwszej ręki"

Komentarze (7)

Hura posiedzenie otwarte dla obywateli- dziękujemy Nasi Radni!!

Każdy człowiek, który chociaż trochę zna swoje prawa powinien wiedzieć, że od zawsze sesje rady miasta są dostępne dla wszystkich.

"niebędących" i wszystkie inne imiesłowy przymiotnikowe z partykułą "nie" już od kilku lat pisze się łącznie...

"nie" z imiesłowami kończącymi się na -ący, jeżeli odnoszą się do aktualnej czynności piszemy rozłącznie; "nie" razem pisze się łącznie, jeżeli chodzi o cechę trwałą; w tym wypadku można rozumieć zdanie na dwa sposoby, obie formy są więc poprawne;
a olbrzymi procent ludzi napisze to również rozłącznie, bo pr.Word łącznie pokazuje jako błąd!
pozdrawiam e-Grajewo, które obserwuję namiętnie :-), jestem wielbicielką i takich nam trzeba .... mieszkańcy powinni...(a co ja będę tu pisać i tak czytają...)

nawet z małymi wpadkami, popieram!
jestem również za!
pozdrawiam redakcję!

Warto chodzić na sesje , zawsze to człowiek może dowiedzieć się o bieżących sprawach dotyczących naszego miasta. Sesje są chyba nieciekawe..... bo nawet nie uczstniczył w ostatniej tak ważnej Pan K. prezes spóldzielni mieszkaniowejbiedak zapomniał o tym że chodziło o nasze czynsze , a zawsze walczył przeciwko podwyżkom podatków i wody , a teraz biedak zapomniał , czyżby praca syna tak wpłynęła . Coż my lokatorzy o tym będziemy pamiętać przy wyborach rady nadzorczej , taki prezes nam nie potrzebny , oj nie , jak Państwo myślicie????????

Warto chodzić na sesje , zawsze to człowiek może dowiedzieć się o bieżących sprawach dotyczących naszego miasta. Sesje są chyba nieciekawe..... bo nawet nie uczstniczył w ostatniej tak ważnej - prezes spóldzielni mieszkaniowej -zapomniał o tym że chodziło o nasze czynsze , a zawsze walczył przeciwko podwyżkom podatków i wody , a teraz zapomniał , ,..Coż my lokatorzy o tym będziemy pamiętać przy wyborach rady nadzorczej , taki prezes nam nie potrzebny , oj nie , jak Państwo myślicie????????

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.