sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

Echa XLVII. sesji Rady Powiatu

W dniu 15 września 2010 r. (środa) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyła się XLVII. sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Sesja miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej,

    przedstawiona przez:

    - Annę Świderską - Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

    - Krystynę Wyłuda - Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

    - Barbarę Pieńkowską - Inspektora w Domu Pomocy Społecznej.
6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim,

     przedstawiona przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Bożennę Zakrzewską.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego,

    przedstawiona przez:

   - Włodzimierza Zaborowskiego - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

   - Józefa Matyskiełę - Powiatowego Lekarza Weterynarii.
8. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2010 r.
9. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu Grajewskiego za 2009 r. i pierwszą połowę 2010 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Podjęcie uchwał:
     a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo,
 uchwała dodana w wyniku zmiany porządku obrad, dotyczy przyznania kwoty 3.250, zł na zakup  zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla OSP,

     b) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2010 r.,
     c) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
     d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo,

          uchwała dotyczy 60. płyt drogowych na utwardzenie drogi publicznej.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy bieżące.
14. Zamknięcie obrad.

 

          Na początku sesji Jarosław Augustowski-Starosta Grajewski, Stanisław Kossakowski-Przewodniczący Rady Powiatu oraz Jolanta Jaśkowiak-Milewska Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa wręczyli listy gratulacyjne nowym dyrektorom szkół prowadzonych przez powiat grajewski t.j.:

- Pani Annie Jagusz – ZS im. M. J. Piłsudskiego w Szczuczynie,

- Pani Zdzisławie Choynowskiej – ZS im. Ks. J. K. Kluka w Wojewodzinie,

- Panu Grzegorzowi R.Curyło – ZS Nr 1 w Grajewie.

          Wcześniej, podziękowania za dotychczasową wspaniałą pracę odebrał były dyrektor ZS w Wojewodzinie a obecny Dyrektor Gimnazjum w Kolnie Pan Karol Choynowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.