Wiadomości

Echa XLIX sesji Rady Powiatu

Echa XLIX sesji Rady Powiatu

Dnia 29 października 2010 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu.Sesja miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Sytuacja Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela w Grajewie:
-  przedstawienie stanowiska Szpitala Ogólnego w Grajewie w sprawie postępowania POW NFZ w Białymstoku.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu grajewskiego w roku szkolnym 2009/2010 oraz o stanie oświaty w szkołach prowadzonych przez powiat grajewski w roku szkolnym 2010/2011.
7. Informacja o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu grajewskiego.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2010 r.
b) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2010 r. w Powiecie Grajewskim,
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grajewskiego na rzecz jej użytkownika wieczystego.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy bieżące.
13. Zamknięcie obrad. 

 

STANOWISKO
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie postępowania Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
Rada Powiatu Grajewskiego popiera apel Związków Zawodowych reprezentujących pracowników Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie i stanowisko Dyrekcji Szpitala w sprawie postępowania Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.
Stanowczo protestujemy przeciwko działaniom Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku, który poprzez wielokrotne, tendencyjne kontrole, niepłacenie nadwykonań i nakładanie horrendalnych kar doprowadzi do zapaści finansowej Szpitala.
Apelujemy do Parlamentarzystów i przedstawicieli Rządu o pomoc w zabezpieczeniu usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego i diagnostyki ambulatoryjnej mieszkańców powiatu grajewskiego.         Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
    Stanisław Kossakowski
Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.