Wiadomości

 • 3 komentarzy
 • 13039 wyświetleń

Echa sesji Rady Powiatu

 28 maja 2013 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Grajewskiego.  Obrady miały charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.

4.     Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

5.     Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego za 2012 r. na terenie powiatu grajewskiego.

  - Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Jerzy Nikliński; siedziba - Grajewo, pl. Niepodległości 12

  - informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii - Józef Matyskieła; siedziba - Grajewo, ul. Konopska 64

6.     Informacja o stanie dróg powiatowych, przygotowaniu do sezonu turystycznego.

Informację przedstawił dyr. Zarządu Dróg Powiatowych Jan Połonowicz; siedziba - Grajewo, ul. Fabryczna 4

(patrz foto 9 - 12 poniżej)

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.     Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2013 r.

b)     w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/182/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski.

Radni rozszerzyli porządek i podjęli także następujące uchwały:

c)     w sprawie przyjęcia programu inwestycji powiatu grajewskiego pn.: "Kompleks boisk sportowych w ramach boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami siłowni terenowej przy Zespole Szkół w Niećkowie”.

Zakres rzeczowy inwestycji:

Kompleks boisk sportowych w ramach boiska  wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 32 m,  w tym:

-  budowa boisk do piłki ręcznej/mini piłki nożnej,  tenisa, koszykówki i siatkówki – nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu,

 - budowa ciągów komunikacyjnych,

- budowa infrastruktury technicznej podziemnej – drenaż odwadniający + system zagospodarowania wód deszczowych, 

- montaż 98 szt. siedzisk,

- montaż piłkochwytów,

- montaż urządzeń sportowych,

- siłownia terenowa (montaż 11 urządzeń siłowni terenowej),

- ogrodzenie wysokości 4,0 m.

Realizacja inwestycji planowana jest w 2013 roku.

d)     w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/08 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Grajewskiego na lata 2007-2013” (wprowadzono powyższą inwestycję).

e)     w sprawie przyjęcia herbu i flagi powiatu (uchwała przyjęta przy 3 głosach wstrzymujących).

UCHWAŁĄ nr XXXV/188/13 zostały zaakceptowane herb i flaga powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.)

 • Herbem Powiatu Grajewskiego jest: tarcza późnogotycka (tzw. hiszpańska). W polu czerwonym kroczący, złoty łoś o oku czarnym. Nad łosiem w lewym górnym rogu gwiazda ośmiopromienna złota.
  Wzorzec herbu Powiatu Grajewskiego stanowi zał. do uchwały.
 • Flagą Powiatu Grajewskiego jest: prostokątny poziomy płat materii o proporcji długości do  szerokości 8:5 w kolorze czerwonym. Lewą część zajmuje godło z herbu powiatu grajewskiego.
  Specyfikację flagi Powiatu Grajewskiego stanowi zał. Do uchwały.

  - Projekty herbu i flagi zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  - Traci moc Uchwała nr XXX/207/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 20 maja 2009 r.
  - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(patrz fot. 13, 14 poniżej)

f)      w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi powiatu grajewskiego.

10.  Wolne wnioski i sprawy różne.
11.  Zamknięcie sesji.piątek, 24 marca 2023

25 marca 2023 r. - Godzina dla Ziemi

piątek, 24 marca 2023

Wykazy nieruchomości do zbycia

Komentarze (3)

To Milewski nadal jest radnym?

Towarzystwo wzajemnej adoracji!

takie wpisy już znam, myślałem że stać cię na coś nowego...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.